Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ι. ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Από την Δευτέρα 15-Ιουλ -2019 εώς τη Πέμπτη 31- Οκτ-2109 αρχίζει η θεώρηση και έκδοση νέων Δελτίων Α.Μ.Ε.Α

Από  την  Δευτέρα  15-Ιουλ -2019   εώς  τη Πέμπτη  31-
Οκτ-2109   αρχίζει  η  θεώρηση  και  έκδοση νέων 
Δελτίων  Α.Μ.Ε.Α  από  τις  Αρμόδιες  Υπηρεσίες  
των  περιφερειακών  ενοτήτων  στις  οποίες  ανήκουν  
οι  δικαιούχοι  όπως  και  από  τα Κ.Ε.Π.

Τα  δελτία  θα  έχουν  ισχύ  εώς  την  Τρίτη  31-Δεκ-2019.