Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

O Κώστας Παγκαλίδης υποψήφιος για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με τον συνδυασμό «Επιμελητηριακή Ανανέωση» του Γιώργου Σωτηρόπουλου

Ο Κώστας Παγκαλίδης είναι στον χώρο της πώλησης καυσίμων από το 1999 με την ανάλογη πείρα και μας τονίζει πως το ισχυρό Επαγγελματικό Επιμελητήριο συμβάλλει στην ανοδική πορεία της Ελληνικής οικονομίας πως το μέλλον του είναι στα χέρια μας και είναι ευθύνη όλων μας Στόχος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου είναι να μας δίνει επαγγελματική αυτοπεποίθηση να μας ενώνει, να μας στηρίζει, να μας συμβουλεύει και να μας προστατεύει
Tο μέλλον μας είναι στα χέρια μας. Μόνο με πολύ δουλειά και επιλέγοντας τις σωστές κινήσεις -πράξεις -ενέργειες έχουμε το σωστό αποτέλεσμα!