Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Κωνσταντίνος Τζίκας - Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Συνέντευξη του δικηγόρου & διαμεσολαβητή Κωνσταντίνου Τζίκα στην TV100, στην εκπομπή "Δημότης online" του Παναγιώτη Κρινή για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που αναζητά ο ΕΦΚΑ από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Πως μπορούμε επίσης να προστατευθούμε από τις κατασχέσεις των τραπεζικών μας λογαριασμών.