Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

Γιώργος Σωτηρόπουλος: Οι 11 πρώτες δεσμεύσεις μας για την Διαφάνεια, τα Οικονομικά , την Διαχείριση και τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ο Συνδυασμός «Επιμελητηριακή Ανανέωση» με την δημοσίευση των αρχών και των θέσεών του περιέγραψε ένα Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας πιο λειτουργικό, πιο φιλικό, πιο αποτελεσματικό και πιο ανταποδοτικό σε σχέση με την συνδρομή που καταβάλει σε αυτό ο επιχειρηματίας.
Ο Συνδυασμός μας σήμερα δεσμεύεται για τις παρακάτω άμεσες ενέργειες στην διαχείριση των πόρων του Επιμελητηρίου, την Διαφάνεια των Οικονομικών του και την διαμόρφωση ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον νομό μας.
Συγκεκριμένα:
-Σύμφωνα με το άρθρο 10Α του νόμου 3861/2014 όλα τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου πρέπει να δημοσιεύουν αναλυτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
Ρητά λοιπόν δεσμευόμαστε για ανάρτηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού ανά μήνα με άμεσο στόχο την πραγματική διαφάνεια και τον ουσιαστικό έλεγχο στα Οικονομικά του Επιμελητηρίου.
Ξεφυλλίστε το έντυπο ΄΄Η ΙΟΝΙΑ οδός μας ενώνει΄΄  εδώ
-Δεσμευόμαστε, για δραστικό περιορισμό δαπανών του προϋπολογισμού που δεν έχουν καμία ουσιαστική ανταπόδοση στον επιχειρηματικό κόσμο και αντίστοιχη μείωση στην ετήσια συνδρομή που καλούνται σήμερα να καταβάλουν τα μέλη μας.
-Διερεύνηση της δυνατότητας κατάργησης της διπλής εισφοράς που επιβάλλεται σε επαγγελματίες οι όποιοι, λόγω της επιστημονικής τους ιδιότητας και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καταβάλλουν άνω της μιας εισφοράς, όπως για παράδειγμα οι οικονομολόγοι.
-Όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα για δωρεάν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν την τοπική αγορά ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες στο Επιμελητήριο και δεν αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
-Ίδρυση Τράπεζας Πληροφοριών με τοπικές κλαδικές οικονομικές μελέτες, στοιχεία και έρευνες, που θα διευκολύνουν επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ή ήδη δραστηριοποιούνται στην Αιτωλοακαρνανία.
-Δημιουργία ειδικού τμήματος διαρκούς και ουσιαστικής προώθησης, καθώς και διευκόλυνσης της γυναίκειας επιχειρηματικότητας.
-Ίδρυση, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, τμήματος διασύνδεσης των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό των τοπικών επιχειρήσεων με νέους επιστήμονες και στελέχη του νομού μας, για να κρατήσουμε τους νέους ικανούς και καταρτισμένους στον τόπο μας.
-Δημιουργία «Τμήματος Αγροτών» για την προώθηση του νέου μοντέλου του Παραγωγού-Επιχειρηματία αγρότη.
-Καθιέρωση ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής, όπου θα δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνεί ο επιχειρηματίας για προβλήματα και προτάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επιχείρηση του και διαχειρίζεται ή διεκπεραιώνει το Επιμελητήριο.
-Ουσιαστική ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση του τμήματος προώθησης της εξωστρέφειας, με στόχο οι τοπικές επιχειρήσεις νέες και υφιστάμενες, να μπορούν με εύκολο και πρακτικό τρόπο να εισάγουν τεχνογνωσία και να εξάγουν προϊόν.
-Τέλος, δεσμευόμαστε για την ανάληψη ενεργού και πρακτικού ρόλου συντονισμού, όλων των θεσμών που εμπλέκονται στην επιχειρηματική δράση, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ζητήματα, που βλάπτουν θεσμικά και λειτουργικά την επιχειρηματικότητα του νομού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
‘’ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ’’