Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Δημιουργία ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για την Υγεία των Μελισσών

Η EFSA καλεί υποψηφίους για τη σύσταση νέας ομάδας συζήτησης για τις μέλισσες. Η ομάδα έχει συσταθεί για να καθορίσει τους όρους αναφοράς για την εταιρική σχέση της ΕΕ για τα μέλισσα και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2018

Η προτεινόμενη συνεργασία ήταν ένα από τα αποτελέσματα του επιστημονικού συμποσίου που συνδιοργάνωσε η EFSA νωρίτερα αυτό το έτος. Το συνέδριο, "Συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων για την υγεία των μελισσών: προς μια ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για τις μέλισσες", πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Μέλισσα, η οποία φιλοξενείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να εργαστούν για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης για τα μελισσοκομικά προϊόντα, μιας πλατφόρμας που θα διαχειρίζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη, προς όφελος των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μέλισσες και ενδεχομένως και άλλοι επικονιαστές θα ευημερήσουν και θα ευημερήσουν στην Ευρώπη.
Η EFSA δεσμεύθηκε να διευκολύνει τα επόμενα βήματα, οργανώνοντας μέσω της προσέγγισης εμπλοκής με τους ενδιαφερόμενους φορείς μια ομάδα συζήτησης για να συμφωνήσει τους όρους αναφοράς για την εταιρική σχέση.

Οι ομάδες συζήτησης των ενδιαφερομένων μερών EFSA είναι στοχοθετημένες πλατφόρμες δέσμευσης που λειτουργούν ως «συστήματα μάθησης», επιτρέποντας στην EFSA να αξιοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις των ενδιαφερομένων σε συγκεκριμένους τομείς, για παράδειγμα την ανάπτυξη αποτελεσματικών και εναρμονισμένων συστημάτων συλλογής δεδομένων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τον εντοπισμό νέων ή αναδυόμενων ζητημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε το επίσημο έγγραφο πρόσκλησης.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας συζήτησης έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου, μια δεύτερη τον Φεβρουάριο και, ενδεχομένως, μια τελική συνάντηση τον Μάιο. Στη συνέχεια, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα παρουσιάσουν την εταιρική σχέση για τα μελισσοκομικά προϊόντα στην ΕΕ κατά τη διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2018 για τις μέλισσες που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
Λεπτομέρειες δείτε ΕΔΩ
Επικοινωνία:
Γραφείο Σχέσεων με τα ΜΜΕ της EFSA
Τηλ. +39 0521 036 149
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Press@efsa.europa.eu