Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ, ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΙΙΕΚ ΤΟΜΗ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΙΙΕΚ ΤΟΜΗ

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ο τουριστικός τομέας συνδέεται με τις πλέον ισχυρές παραγωγικές δραστηριότητες της οικονομίας μας. Βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα αποτελεί η επίτευξη μιας εμπλουτισμένης και ποιοτικής προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών που θα προστατεύει, θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τους μοναδικούς πόρους της χώρας μας, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, με ποικίλα ενδιαφέροντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ σε μια ευρεία γκάμα τουριστικών ειδικοτήτων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε ζήτηση συγκεκριμένων προσόντων που πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των θέσεων απασχόλησης που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.