Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Επιστολή Διαμαρτυρίας του Α.Σ. ΑΙΧΜΕΑΣ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την σύμβαση που ζητά η GAIA Επιχειρείν

κ. Υπουργέ,
Με έκπληξη για το κατεπείγον και την όλη μεθόδευση ενημερωθήκαμε με e- mail από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 21/03/2017  ότι,  εντός  τριών ημερών ,δηλαδή, έως την Παρασκευή 24/3/2017 υποχρεούμαστε να υπογράψουμε  Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών και Ασφάλειας Πληροφορίας (ΣΔΕΠΥΑΠ) με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα σύμβαση συνεργασίας με τον  Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης « GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.».
Ο   Φορέας  Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης   προβλέπει όχι μόνο  προδήλως απαράδεκτες δεσμεύσεις για τον συνεταιρισμό μας ως  Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων αλλά και τιμοκατάλογο ανάλογα με τα δικαιώματα των παραγωγών που θα πρέπει να αποδίδονται στον Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης μέσα από προσυμφωνημένη διαδικασία.

Με τον προτεινόμενο τιμοκατάλογο,  ο  Φορέας  Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης   απαιτεί από τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) ποσό μεγαλύτερο από αυτό που εισέπραττε την προηγούμενη περίοδο, την στιγμή που εσείς ανακοινώσατε ότι η αποσφαλμάτωση θα γίνεται από τα ΚΥΔ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η τιμολόγηση για το κόστος της Ενιαίας  Αίτησης Ενίσχυσης  θα γίνεται από τα ίδια τα ΚΥΔ.  Οπότε προκύπτει το εύλογο ερώτημα : Για ποιες υπηρεσίες απαιτεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. τα ποσά αυτά;
Γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας « μεσάζοντας» ο οποίος θα εισπράττει πάντα όχι μόνο εις βάρος του αγρότη (αφού κοστολογεί βάσει των δικαιωμάτων του) αλλά και ει βάρος των ΚΥΔ τα οποία πρέπει να  αποδίδουν αυτά τα υπέρογκα ποσά  σε μια Α.Ε απασχολώντας και πληρώνοντας  το δικό τους προσωπικό; Θα γίνουμε υπάλληλοι και εισπράκτορες της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.  με την δική μας εργασία και τα δικά μας κόστη;
Πως είναι δυνατόν ακόμα περισσότερο, να δεχτούμε να υπογράψουμε μια σύμβαση μέσα από την οποία υποχρεούμαστε να ζητήσουμε την συγκατάθεση και την άδεια από τον Φορέα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης   για να έχουμε την δυνατότητα  να αναπτύξουμε συναφή δραστηριότητα την επόμενη προγραμματική περίοδο; Αυτό δεν υποδηλώνει εκβιασμό;
Γιατί να υπάρχει τέτοια υποστήριξη της εταιρείας ιδιωτικών συμφερόντων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν η δική σας κατεύθυνση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη;
Επίσης, σας κάνουμε γνωστό ότι, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.  μας οφείλει από την προηγούμενη περίοδο ποσό ύψους 48000 Ευρώ το οποίο το διεκδικούμε με αγωγή, ενώ όφειλε να μας το είχε αποδώσει έως το τέλος του 2016.
Σχετικά με την άνευ αντικειμένου, κατάπτυστη και καταχρηστική σύμβαση  της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.  που μας επιβάλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να υπογράψουμε, σας ενημερώνουμε ότι αν δεν αρθεί, θα την προσβάλουμε στα αρμόδια δικαστήρια.
Κλείνοντας, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να δώσετε εντολή για χρονική παράταση της  συγκεκριμένης καταληκτικής ημερομηνίας υπογραφής του ΣΔΕΠΥΑΠ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ , διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον και επιβάλλοντας την νομιμότητα.
Με  εκτίμηση,
Σφουντούρης Κωνσταντίνος
Δ/ντης ΑΣ ΑΙΧΜΕΑΣ