Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Δυο πρωτοποριακά έργα για την Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας μέσω τηλεματικής

Παρακολούθηση του στόλου των μηχανημάτων της και επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών πινακίδων σήμανσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, υπέγραψε πρόσφατα δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες που αφορούν σε δύο πρωτοποριακά έργα, με στόχο την πιο σύγχρονη λειτουργία της Αντιπεριφέρειας και την ποιότητα των  παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας.
Αφενός, την συμφωνία με την εταιρία «DATUM Ε.Π.Ε» προκειμένου αυτή να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης του στόλου των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Η διαδικασία προμήθειας έγινε με έρευνα αγοράς από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, και είχε κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, η οποία ορίστηκε στις 11.832,60 ευρώ με Φ.Π.Α. Πρόκειται για την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής παρακολούθησης στόλου 12 μηχανημάτων έργων και 3 οχημάτων (φορτηγών & ημιφορτηγών) με δυνατότητα επέκτασης του πλήθους τους.

 Το σύστημα θα βασίζεται σε μια ηλεκτρονική συσκευή που εγκαθίσταται σε οποιοδήποτε τύπο οχήματος/μηχανήματος, η οποία θα διαθέτει ενσωματωμένο δέκτη GPS. Μέσω του GPS θα γίνεται δορυφορικός εντοπισμός της πραγματικής θέσης του οχήματος/ μηχανήματος και, διαμέσου GPRS τηλεπικοινωνίας, θα μεταφέρει σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) τη θέση, τη ταχύτητα, την κατάσταση κίνησης, στοιχεία από αισθητήρες, κ.ά. πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω internet, εισάγοντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που θα παραχωρηθούν.
Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και ορθολογικότερος προγραμματισμός έργου, καθώς θα προκύψει:
-Άμεσος εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης των οχημάτων/μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο (realtime) μέσω GPS, όπου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή και απεικόνισή τους σε ψηφιακούς χάρτες ακριβείας.
-Συνεχής παρακολούθηση της διαδρομής που διανύει το όχημα/μηχάνημα σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και πληροφοριών όπως καταγραφής στάσεων, εκκίνησης, ταχύτητας κ.τ.λ.
- Σήμανση και οργάνωση των σημείων προορισμών.
–Επικοινωνία με οδηγό και προγραμματισμό ή επανασχεδιασμό δράσης.
- Παρακολούθηση λειτουργίας αισθητήρων με αναφορές και στατιστικά αποτελέσματα ανά οδηγό και ανά όχημα/μηχάνημα, για κατανάλωση βενζίνης, λειτουργία κινητήρα, στάσεις και εκκινήσεις των οχημάτων καθώς και χάρτες μέσω ίντερνετ.
Τα, δε, πλεονεκτήματα του συστήματος  και τα οφέλη συνοψίζονται στην αύξηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων του στόλου, την μείωση λειτουργικών εξόδων, την μείωση υπερωριών, την αποφυγή απώλειας καυσίμων από λανθασμένη τιμολόγηση, άδειασμα ντεπόζιτου και υπερβολική κατανάλωση, την ασφάλεια και προστασία οδηγών, επιβατών και οχήματος, τον άμεσο εντοπισμό οχήματος σε περίπτωση κλοπής και την συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών που επιτρέπουν την σωστή λήψη αποφάσεων.
Αφετέρου, η Αντιπεριφερειάρχης υπέγραψε την συμφωνία για την επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Ενημέρωσης,  τεχνολογίας LED, που αφορούν στο έργο: ”Ανάπτυξη Συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Δημοσίων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Καινοτόμες Δράσεις Ενημέρωσης Πολιτών”, αντί του ποσού των 16.430,20 ευρώ.
Με την συμφωνία αυτή αναμένεται να επισκευαστούν και να λειτουργήσουν οι δεκαέξι(16) από τις είκοσι(20) ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης πολιτών, τεχνολογίας LED που ήδη υπάρχουν, από παλαιότερη προμήθεια, στην Αιτωλοακαρνανία αλλά δεν ήταν σε χρήση, ούτως ώστε μέσω τηλεματικής να παρέχονται στους πολίτες χρήσιμες πληροφορίες στις περιοχές: Πλατάνου, Θέρμου, Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Μενιδίου, Χαλκιόπουλου, Νεάπολης, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Αστακού, Ακτίου, Βόνιτσας, Κατούνας και Ι.Π. Μεσολογγίου.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Αντιπεριφέρειά μας υλοποιεί αυτά τα δύο πολύ σύγχρονα και πρωτοποριακά έργα. Έχουμε φροντίσει μέσα στα κόστη να περιλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά αλλά και η λειτουργία των συστημάτων για ένα χρόνο. Η ζωή των πολιτών καλυτερεύει με τέτοια καινοτόμα έργα και εμείς προγραμματίζουμε σωστότερα τις παρεμβάσεις μας και διαθέτουμε πιο ορθολογικά τους πόρους μας, αποφεύγοντας περιττές σπατάλες. Αυτό, τελικά, αποβαίνει σε όφελος όλων μας», αναφέρει η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Χρ. Σταρακά, σε σχετική δήλωσή της.