Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Έρχεται πακέτο στήριξης αγροτικών προϊόντων – 1,68 εκατ. € για την Ελλάδα – στοχευμένα μέτρα ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις

Κονδύλια ύψους 1.683.910 € κατανεμήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή εθνικού φακέλου, από συνολικότερο πακέτο 500 εκατ. € για τη στήριξη των αγορών των γεωργικών προϊόντων που ανακοίνωσε την ο Επίτροπος Γεωργίας. Στοχευμένα μέτρα για γάλα, οπωροκηπευτικά και χοίρειο κρέας ζητούν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca.
Αναλυτικότερα, με στόχο να αντιμετωπιστεί η κρίση σε σημαντικούς γεωργικούς τομείς και ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα, ο Επίτροπος Phil Hogan, κατά την διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας που συνεδρίασε στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων σημαντικότερο ήταν η νέα χρηματοδοτική βοήθεια η οποία συνίστανται σε επιπλέον 500 εκ. €.
 
Από αυτά τα 150 εκ. € θα διατεθούν στο γαλακτοκομικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος για την παροχή στήριξης μεμονωμένων παραγωγών υπό την προϋπόθεση εθελοντικής μείωσης της παραγωγής και άλλα 350 εκ. € θα διατεθούν με τη μορφή εθνικών φακέλων στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ρευστότητας και σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Όπως προαναφέρθηκε, στην Ελλάδα κατανεμήθηκε με τη μορφή του εθνικού φακέλου το ποσό των 1.683.910 € και τα παραπάνω μέτρα πρόκειται να διευκρινιστούν όσον αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής τους, σε ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές που θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα.

Στοχευμένα μέτρα ζητούν οι αγροτικές οργανώσεις

Copa και Cogeca χαιρέτισαν απόψε έγκριση από τους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ του πακέτου 500 εκατομμυρίων διάσωσης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμβάλει στη βελτίωση της κρίσιμης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.
Μιλώντας από τις Βρυξέλλες, στο περιθώριο της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας των κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa και Cogeca, κ. Pekka Pesonen, δήλωσε «Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ ενέκριναν σε γενικές γραμμές σχέδιο αξίας 500.000.000 € που πρότεινε ο Επίτροπος Γεωργίας Phil Hogan για να βοηθήσει στην επίλυση της άνευ προηγουμένου κρίση που πλήττει τις αγορές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ».
«Το πακέτο διάσωσης περιλαμβάνει ι βοήθεια 150 εκατομμυρίων € για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ για μείωση σε εθελοντική βάση της παραγωγής τους, καθώς και εθνικά κονδύλια συνολικού ύψους 350.000.000 € για στοχευμένες ενισχύσεις για το γάλα και τους κτηνοτρόφους της ΕΕ. Ανυπομονούμε για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες από τους  εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που πρόκειται να συζητήσουν το πακέτο διάσωσης μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τους καλούμε να συμφωνήσουν σε πακέτο, το οποίο θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένη τιμή απόσυρσης για τα φρούτα και τα λαχανικά, καθώς και μέτρα χοιρινό κρέας, το συντομότερο δυνατόν για να βοηθήσει στη βελτίωση των βραχυπρόθεσμων οικονομικών προβλημάτων των παραγωγών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην επερχόμενη ζήτησης» τόνισε  ο κ. Pesonen.

Οι ελληνικές θέσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επί του θέματος ο έλληνας υπουργός στην παρέμβαση του σημείωσε ότι πρόκειται για μια στοχοθετημένη ενίσχυση  που θέλουμε να έχει και μια ευελιξία στη διανομή της. Δηλαδή να λάβει υπόψη της, για το σύνολο της χρηματοδότησης, τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των κρατών μελών καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι γεωργοί από τη μια άκρη της Ένωσης στην άλλη. Ανέφερε ότι η κρίση για παράδειγμα στον τομέα της αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα συνδέεται με τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, οι οποίες λειτουργούν σε περιβάλλον με αυξημένο κόστος παραγωγής και έρχονται αντιμέτωπες  με αθρόες εισροές φθηνότερης πρώτης ύλης από χώρες με υπερπαραγωγή, προσθέτοντας σε αυτά  και το πλήγμα που έχει υποστεί ο τομέας από την οζώδη δερματίτιδα.
Τόνισε ότι για την Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επιλογή η ενίσχυση του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, όχι μόνο γιατί συνδέεται με τη  μοναδική δραστηριότητα , που μπορεί να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο εισόδημα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, αλλά και γιατί παρουσιάζει μείωση στη παραγωγή του .

Σημείωσε επίσης τη σημασία του τομέα των οπωροκηπευτικών εξαιτίας  του εξαγωγικού του χαρακτήρα και τις επιπτώσεις του από  το ρώσικο εμπάργκο.

Παράλληλα ζήτησε εξεύρεση λύσεων με πιο μεσο-μακροπρόθεσμο χαρακτήρα όπως μεταξύ άλλων:
-την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών,
 -τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού εξισορρόπησης της παραγωγής γάλακτος, διασφάλισης τιμών παραγωγού πάνω του κόστους και όχι ενίσχυσης της υπερπαραγωγής,
-την ενίσχυση των προγραμμάτων προώθησης και το άνοιγμα νέων αγορών ή αύξησης της κατανάλωσης,
-την επικαιροποίηση των τιμών απόσυρσης στα φρούτα και λαχανικά,
-την ύπαρξη της ιδιωτικής αποθεματοποίησης των τυριών σε μόνιμη βάση.
Τόνισε ότι οι αποφάσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα προβλήματα των γεωργών μας ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας ισότιμα σε όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος ο υπουργός υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηρίζονται πρακτικές που ενθαρρύνουν τη χρήση γεωγραφικών προσδιορισμών σε προϊόντα τα οποία παράγονται εκτός αυτών των περιοχών. Η υιοθέτηση τέτοιων τακτικών παραπλανά τους καταναλωτές και δρα εις βάρος των παραγωγών αυθεντικών προϊόντων μίας γεωγραφικής περιοχής κάνοντας αθέμιτη εκμετάλλευση της ονομασίας αυτών.

Παράλληλα στήριξε την προσπάθεια της Προεδρίας και τη συζήτηση που θα εξελιχθεί για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με στόχο τη διαφάνεια στην αγορά και την ενίσχυση της θέσης του γεωργού στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Όπως σημειώνεται σχετικά, σύντομα θα ανακοινωθεί από το υπουργείο ο τρόπος κατανομής του ποσού των 1.683.910 €.