Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

ΤΩΡΑ Κατάληψη στη ΔΕΗ από τους φοιτητές στο Αγρίνιο

Οι φοιτητές  από την Παρασκευή 8 Απριλίου έχουν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις τους  στο Αγρίνιο και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες και αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών τους και οι φοιτητές του Δ.Π.Φ.Π  ΤΗΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΊΑ ΣΕ Μηχανικούς Περιβάλλοντος. 
Συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις οι φοιτητές σήμερα προχώρησαν σε αποκλεισμό των γραφείων της ΔΕΗ στην πλατεία Παναγοπούλου [Σιντριβάνι] στο Αγρίνιο.


Άιτηση  της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ « ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» για έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για το Πανεπιστήμιο

⦁ Τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
⦁ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νο ΡΟΚΟ

Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και τις κινητοποιήσεις τους ( καταλήψεις κλπ ) καθώς επίσης και τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και υπονόμευση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Δήμου μας, με την παρούσα
ΖΗΤΑΜΕ
Τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) σε έκτατη συνεδρίαση που επιβάλλεται ένεκα  του επείγοντος χαρακτήρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και του κινδύνου που παράγεται για τα εναπομείναντα Πανεπιστημιακά Τμήματα στον Δήμο μας από τη συνεχή και συστηματική υπονόμευσή τους. 
Το θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δ. Σ. μπορεί να έχει ως εξής:  
«Προβλήματα και προοπτική των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Δήμου μας. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξή τους».