Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Έφθασε στην Αθήνα το Άγιο Φως! Με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή του