Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Έρχεται ρύθμιση για τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια δημοσίων υπαλλήλων

Την απόφαση αυτή πήρε το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και ανέθεσε στη Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να ετοιμάσει αναλυτική εισήγηση που να περιλαμβάνει:
α) σχέδιο για τη ρύθμιση, εντός του 2016, των στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων που έχει χορηγήσει σε 145.000 δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους και
β) προτάσεις για την ενίσχυση του αναπτυξιακού του ρόλου στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.  newsit.gr
η Τριχωνίδα στέλνει μήνυμα!!!