Τρίτη 12 Απριλίου 2016

«Προβλήματα και προοπτική των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Δήμου μας. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξή τους».

Α Ι Τ Η Σ Η
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ « ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ –ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»
ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νο ΡΟΚΟ


Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και τις κινητοποιήσεις τους ( καταλήψεις κλπ ) καθώς επίσης και τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση και υπονόμευση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Δήμου μας, με την παρούσα
ΖΗΤΑΜΕ
Τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) σε έκτατη συνεδρίαση που επιβάλλεται ένεκα  του επείγοντος χαρακτήρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και του κινδύνου που παράγεται για τα εναπομείναντα Πανεπιστημιακά Τμήματα στον Δήμο μας από τη συνεχή και συστηματική υπονόμευσή τους. 
Το θέμα της έκτακτης συνεδρίασης του Δ. Σ. μπορεί να έχει ως εξής:  
«Προβλήματα και προοπτική των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Δήμου μας. Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξή τους».


Αγρίνιο, 11/04/2016


Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης 
«ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ -  ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ