Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

Ο ΑΣ Ένωση Αγροτών Σερρών ανακοινώνει σε όλους τους παραγωγούς οτι ξεκίνησε η παραλαβή δικαιολογητικών για την Επιστροφή ΦΠΑ

ΟΙ δικαιούχοι αγρότες καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα μας στην Ηράκλεια, στην Ν. Ζίχνη , στο Σιδηρόκαστρο και στην Ροδόπολη προσκομίζοντας τα τιμολόγια , τα αλωνιστικά και τις εκκαθαρίσεις έτους 2015 .Οι παραγωγοί που για πρώτη φορά θα υποβάλουν αίτηση επιστροφλης ΦΠΑ θα πρέπει να είναι ενταγμένοι στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών μέχρι 31-12-2015.