Τρίτη 1 Μαρτίου 2016

Καταβάλλονται σήμερα οι συντάξεις ΟΓΑ του Μαρτίου

Η σύνταξη μηνός Μαρτίου 2016 θα καταβληθεί σε 665.598 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, σήμερα Τρίτη 1η του μήνα..
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2016 ανέρχεται στο ποσό των 297.800.249 ευρώ.
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.