Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

Τροχαίο ατύχημα: Ο Παθών και η νομική διαδικασία


Δικηγόρος & διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, πιστοποιημένος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τροχαίο ατύχημα. Τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο σχεδόν καθημερινό το οποίο προκαλεί μεγάλη θλίψη σε όλους μας, ιδίως στο άκουσμα απώλειας ζωών και δη νέων. Αυτό που μου έλεγε συνέχεια o αείμνηστος πατέρας μου όταν πρωτοξεκίνησα να οδηγώ, ήταν το εξής: «εκτός από την δική μας οδήγηση, θα πρέπει πάντοτε να προσέχουμε και την οδήγηση των άλλων που έχουμε απέναντί μας». Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να μου επιστήσει την προσοχή και σε άλλους απρόβλεπτους παράγοντες εν προκειμένω για μια ασφαλή μετακίνηση. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στην χώρα μας σύμφωνα με τους στατιστικούς δείκτες, πάρα ταύτα το τροχαίο ατύχημα συνεχίζει να αποτελεί μάστιγα για την Ελλάδα.

Αιτίες ατυχημάτων
Στην Ελλάδα τουλάχιστον, ένας μεγάλος αριθμός τροχαίων συμβάντων οφείλεται, εκτός από τον ελλιπή φωτισμό και το ολισθηρό οδόστρωμα, στην απρόσεχτη οδήγηση, στην υπερβολική ταχύτητα και στο γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί, κινούνται υπό την επήρεια μέθης ή χρήσης διαφόρων ουσιών που επηρεάζουν τις ικανότητές του στην οδήγηση.
Δικαιώματα
Από κάθε τροχαίο ατύχημα συνήθως γεννιέται δικαίωμα αποζημιώσεως του παθόντος προσώπου και των ατόμων που συνεπέβαιναν στο όχημα του και παράλληλα γεννιέται η υποχρέωση αποζημιώσεως του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος και του οδηγού του. Και επειδή συνήθως στις περιπτώσεις αυτές των τροχαίων ατυχημάτων σπανίως ο υπαίτιος οδηγός δέχεται την ευθύνη του, η αποζημίωση κατά κανόνα καθορίζεται από τα δικαστήρια.
Αφού ασκηθεί η σχετική αγωγή αποζημιώσεως, το δικαστήριο αφού λάβει υπόψη του τα γεγονότα και τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συγκεκριμένο τροχαίο συμβάν θα αποδώσει την ευθύνη σ’αυτόν που ήταν υπαίτιος του τροχαίου συμβάντος και θα καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης που πρέπει να καταβάλει ο υπαίτιος του τροχαίου γεγονότος στον παθόντα και στον ιδιοκτήτη του βλαβέντος οχήματος για τις υλικές ζημίες.
Το δικαστήριο θα καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης τόσο για τις φθορές ή υλικές ζημιές του οχήματος όσο και για οποιαδήποτε ζημιά υπέστη ο οδηγός του οχήματος ο οποίος δεν είχε καμία υπαιτιότητα.
Πρόκληση θανάτου ή αναπηρίας κλπ
Σε περιπτώσεις που από το τροχαίο συμβάν επήλθε στον οδηγό του ενός οχήματος ή σε άτομα που συνεπέβαιναν σ’αυτό θάνατος, αναπηρία κλπ τότε στην περίπτωση θανάτου νομιμοποιούνται οι συγγενείς α΄ βαθμού να διεκδικήσουν και αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το συμβάν, ενώ σε περίπτωση που από το τροχαίο συμβάν επήλθαν μόνο σωματικές βλάβες, αναπηρία κλπ δικαιούται να διεκδικήσει ο παθόν, αποζημίωση για τις ηθικές βλάβες που υπέστη λόγω του τραυματισμού και για ο,τι θα ζημιωθεί λόγω των σωματικών βλαβών ή της αναπηρίας που υπέστη από το τροχαίο γεγονός.
Η αγωγή αποζημιώσεως στρέφεται εναντίον του οδηγού ο οποίος ευθύνεται για το τροχαίο συμβάν, του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος και εναντίον της ασφαλιστικής εταιρίας η οποία εκάλυπτε το ζημιογόνο όχημα ασφαλιστικά έναντι τρίτων κατά τον χρόνο του ατυχήματος. Σε περίπτωση δε που το ζημιογόνο όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο κατά τον χρόνο του ατυχήματος τότε η σχετική αγωγή στρέφεται εναντίον και του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής εταιρίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Πρέπει να γνωρίζει ο κάθε οδηγός ότι σε κάθε τροχαίο συμβάν που προκαλείται κατά την κυκλοφορία του οχήματός του, έχει υποχρέωση αφού ακινητοποιήσει το όχημά του και τοποθετήσει το σχετικό τρίγωνο που προειδοποιεί ότι υπάρχει πρόβλημα στον δρόμο, να καλέσει την τροχαία δηλώνοντας το σημείο όπου βρίσκεται, καθώς επίσης να καλέσει ασθενοφόρο σε περίπτωση που υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί και στην συνέχεια να ενημερώσει και την ασφαλιστική του εταιρία. Εάν τα πράγματα δεν κυλίσουν ομαλά για τον παθόντα κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων του με την ασφαλιστική εταιρία του προκαλέσαντα το τροχαίο συμβάν εν προκειμένω για την αποζημίωσή του, να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο του για να τον συμβουλεύσει καταλλήλως.
Εν κατακλείδι, κάθε οδηγός οποιουδήποτε οχήματος πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες που αναλαμβάνει οδηγώντας το και να οδηγεί πάντοτε με σύνεση και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Να σέβεται και να εφαρμόζει τη σήμανση των οδών που ενημερώνει τον κάθε οδηγό οχήματος για τους κινδύνους που ελλοχεύουν.