Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Ενημέρωση από την ΠΑΣΕΓΕΣ για τις νέες εκστρατείες προώθησης ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων

Η ΠΑΣΕΓΕΣ ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τις εκστρατείες προώθησης των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με το νέο καθεστώς.
Τα αιτήματα υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω τουhttp://ec.europa.eu/chafea/agri/index_en.html , μέχρι την 28.04.2016.

Στην συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει το φθινόπωρο ποια προγράμματα θα γίνουν αποδεκτά.

Το νέο καθεστώς

Θυμίζουμε πως η ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετείχε με στελέχη της στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ την 18.11.2015 αναφορικά με το νέο καθεστώς προώθησης των γεωργικών προϊόντων σε εφαρμογή του ΚΑΝ (Ε.Ε) 1144/2014.
Το θέμα εισηγήθηκε αναλυτικά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο κος Μάλλιαρης, συνεπικουρούμενος από τις κ.κ. Ε. Κουρεντά και Β. Μπάζιου του τμήματος Εμπορικών ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, ενώ μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης υπήρξε πληθώρα ερωτημάτων από τους παριστάμενους, για ορισμένα εκ των οποίων ο κος Μάλλιαρης επιφυλάχθηκε να απαντήσει πριν να συνεννοηθεί σχετικά με αρμόδιους της Ε.Ε.

Η νέα πολιτική προώθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω των προγραμμάτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από 1/12/2015 σκοπεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σε αυτές, καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους  καταναλωτές  όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Με το νέο πλαίσιο έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα κονδύλια (προβλέπεται σταδιακή αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για την προώθηση, από 61 εκατ. ευρώ το 2013 σε 200 εκατ. Ευρώ το 2019), έχει αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης (αύξηση από 50% σε 70-80% το οποίο ανέρχεται σε 85% για την Ελλάδα) ενώ η εθνική συγχρηματοδότηση καταργείται και έχει μειωθεί η γραφειοκρατία στο στάδιο της έγκρισης των σχετικών προγραμμάτων με αποτέλεσμα να διευκολυνθεί η υποβολή σχετικών αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής των προτάσεων (πρώτη υποβολή προτάσεων τον 4ο /2016) σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων σε εφαρμογή του κανονισμού έχουν παραγωγικοί φορείς του κλάδου όπως Διεπαγγελματικές και Επαγγελματικές οργανώσεις αντιπροσωπευτικές του σχετικού τομέα προϊόντων, Οργανώσεις παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων παραγωγών, Ομάδες του καν 1151/2012 και φορείς του αγροδιατροφικού τομέα. Επιλέξιμα προϊόντα είναι σχεδόν όλα τα γεωργικά προϊόντα (τα γεωργικά προϊόντα παραρτήματος 1 της ΣΛΕΕ, εκτός του καπνού, μεταποιημένα είδη διατροφής, οίνοι ΠΟΠ και ΠΓΕ, μπύρα, αλκοολούχα ποτά προϊόντα αλιείας, βαμβάκι κ.α.).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται όλο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε., δηλαδή:

Επίσης επισυνάπτονται δύο σχετικά με το θέμα πρόσφατα δελτία τύπου της Επιτροπής: