Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Απειλεί με πλήγμα την τοπική αγορά, τυχόν περικοπή του επιδόματος παραμεθορίου

Την κυβερνητική αυθαιρεσία να επιχειρηθεί η εξαίρεση του Νομού μας από την κατηγορία των παραμεθόριων και προβληματικών τύπου Α στο σύνολό τους, να απειλείται έτσι η περικοπή του επιδόματος εργαζομένων και να στερηθεί η τοπική οικονομία και αγορά ενός σημαντικού κονδυλίου, καταγγέλλει για ακόμη μια φορά ο Γιώργος Καρασμάνης.
Με Ερώτησή του προς τους Υπουργούς στους οποίους ανατέθηκε να επαναπροσδιορίσουν τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό, ο βουλευτής παραθέτει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Πέλλα πληροί και με το παραπάνω τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Τους καλεί δε, να σεβαστούν την απόφαση που – μετά από προσωπικούς αγώνες του ίδιου του Γιώργου Καρασμάνη – πάρθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Περιφερειών (της οποίας τότε ήταν Πρόεδρος) και επίσης ομόφωνα ψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Παρατίθεται η Ερώτηση

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ τους κ.κ. Υπουργούς:1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
2. Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Η Πέλλα πληροί με το παραπάνω τα κριτήρια ως Νομός παραμεθόριος και προβληματικός»
Ο Ερωτών, από δεκαετίας σχεδόν, με συνεχείς επίπονες προσπάθειες και επανειλημμένες παρεμβάσεις, είχε πετύχει το αυτονόητο: Ο Νομός Πέλλας να χαρακτηριστεί παραμεθόριος με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιφερειών και – το κυριότερο – με ψήφιση από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, καθώς και προβληματικός τύπου Α στο σύνολό του με υπουργική απόφαση.
Περί τα μέσα του παρελθόντος Δεκεμβρίου, στα πλαίσια της ψήφισης του Ν. 4354/2015 και με το άρθρο 19, η Κυβέρνηση επιχείρησε να ακυρώσει στην ουσία τον Νόμο που είχε ψηφιστεί ομόφωνα. Πώς; Αναθέτοντας σε δύο Υπουργούς – Εσωτερικών και Οικονομικών – να καθορίσουν εκ νέου τις περιοχές που δικαιούνται τη χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου σε εργαζομένους, με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. Ορίζοντας μάλιστα ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης την 31η Μαρτίου 2016.
Αδιάψευστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο Νομός Πέλλας πληροί και τα πλέον αυστηρά κριτήρια για να παραμείνει στην κατηγορία των παραμεθόριων και προβληματικών τύπου Α Νομών στο σύνολό του, δεδομένου ότι:
• Είναι απομονωμένος από την ενδοχώρα αλλά και από το εξωτερικό, χωρίς σύνδεση με τον εθνικό οδικό άξονα Πατρών Αθηνών Θεσσαλονίκης Ευζώνων (ΠΑΘΕ) ή με την Εγνατία Οδό (ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Νομός από Ήπειρο μέχρι Θράκη που δεν έχει κάθετο επί της Εγνατίας).
• Με μεθοριακή γραμμή ογδόντα (80) χιλιομέτρων, δεν διαθέτει πύλη εισόδου εξόδου, δηλαδή διέξοδο προς βορά και προς το εξωτερικό.
• Με ανεπαρκέστατο σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν καλύπτει τις περισσότερες περιοχές.
• Είναι ο Νομός με το πλέον απαρχαιωμένο, σε τρισάθλια κατάσταση και εξαιρετικά επικίνδυνο οδικό δίκτυο, εξ αιτίας του οποίου τα τελευταία χρόνια έχουμε θρηνήσει χιλιάδες θύματα – νεκρούς και τραυματίες.
• Είναι πλήρως αποβιομηχανοποιημένος, χωρίς βέβαια βιομηχανική περιοχή.
• Χωρίς υποδομές, με συνεχή φθίνουσα οικονομική πορεία και δραματική συνέπεια την αδιάκοπη συρρίκνωση του πληθυσμού και με απόδειξη τούτου, τη μείωση των βουλευτικών εδρών από 5 σε 4.
ΕΠΕΙΔΗ εν πρώτοις, στις ευνομούμενες Δημοκρατίες δεν είναι δυνατόν να αγνοείται η ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επί ενός μείζονος θέματος Επιτροπής της Βουλής (Επιτροπή Περιφερειών), ούτε – πολύ περισσότερο η επίσης ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας που ψηφίστηκε από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.
ΕΠΕΙΔΗ στην απόφαση αυτή, συμπεριλήφθηκε και ο όρος: όσοι Νομοί έχουν κοινά σύνορα με άλλο κράτος, να χαρακτηρίζονται αυτόματα παραμεθόριοι στο σύνολό τους. Και ακόμη, όταν είναι απομονωμένοι από την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της αποβιομηχάνισης και του οικονομικού και δημογραφικού μαρασμού, επίσης να χαρακτηρίζονται προβληματικοί.
ΕΠΕΙΔΗ, όσα παρέθεσα πιο πάνω για την κατάσταση που επικρατεί στον Νομό, αποδεικνύουν περίτρανα ότι δικαίως η Πέλλα έχει χαρακτηριστεί παραμεθόριος και προβληματικός τύπου Α στο σύνολό του.
ΕΠΕΙΔΗ, τα δημοσιονομικά προβλήματα, δεν λύνονται ούτε η οικονομική κρίση αντιμετωπίζεται με περικοπές ή κατάργηση κινήτρων, αλλά με επιπλέον κίνητρα για ανάκαμψη και ανάπτυξη.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ:
- Να λάβουν υπόψη τους το σύνολο των παρατεθέντων από τον υπογράφοντα στοιχείων που συνθέτουν τα πραγματικά σημερινά χαρακτηριστικά του Νομού και αναδεικνύουν τα τεράστια προβλήματα και τις μεγάλες δυσχέρειες πρόσβασης στις περισσότερες περιοχές.
- Να μη συμπεριλάβουν την Πέλλα στην τραγελαφική διαδικασία της «μεζούρας» των 20 χιλιομέτρων: Δηλαδή, αν ένα χωριό απέχει φερ’ ειπείν από τα σύνορα 19.980 μέτρα θα είναι παραμεθόριο και προβληματικό. Αν ένα άλλο απέχει 20.010 μέτρα δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί και φυσικά θα εξαιρείται, τόσο από το επίδομα σε εργαζομένους, όσο και από άλλα κίνητρα.
- Να διατηρήσουν, όπως είναι ορθό και δίκαιο τον χαρακτηρισμό του παραμεθόριου και προβληματικό τύπου Α στο σύνολό του, ενός Νομού όπως η Πέλλα που, σε συνεχή φθίνουσα οικονομική και πληθυσμιακή πορεία, πληροί με το παραπάνω τα πλέον αυστηρά κριτήρια.
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Γιώργος ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ