Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016

Ζητείται Γεωπόνος από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΑΙΧΜΕΑΣ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΑΙΧΜΕΑΣ ζητά να προσλάβει Γεωπόνο με τα παρακάτω προσόντα:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι
• Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft office, internet)
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά στο
email: aixmeas@aixmeas.gr.