Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Δημήτρης Τσοβόλας: Να ποιοι υπερχρέωσαν τη χώρα

Πιο κάτω παραθέτω τον πίνακα 6.1 με τίτλο “Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης (ποσά σε δισεκ. δρχ)” των ετών από 1987 έως και 1997. Είναι απολογιστικά (οριστικά στοιχεία). Ο πίνακας αυτός της εξέλιξης του χρέους περιλαμβάνεται στην Εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού έτους 1998 (Κυβέρνηση του κ. Σημίτη), (σελίδα 180) η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή και έγινε νόμος του Κράτους:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πίνακας 6.1 Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης
(ποσάσεδισ.δρχ.)


1987
1988
1989
1990
1 991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Εσωτερικό χρέος Έντοκα Γραμμάτια(Τραπεζών και Δημ.Οργαν.) (Ιδιωτών)
2.575
1.870 1.630 2401.870 1.630 240
 3.704
2.828 1.979 849
4.828
3.504 2.606 898
7.304
4.833 3.526 1.307
9.569
4.974 2.031 2.943
12.218
5.601 1.783 3.818
18.949
5.766 1.565 4.201
21.862
7.533 1.923 5.610
25.389
8.422 2.337 6.085
29.014
10.012 2.809 7.203
31.554
6.735 2.097 4.638
Ομόλογα Ελλην.Δημοσίου (Ομολ.δάνεισ οικον. εξυγίαν.) (Ομολ.δάνεια με ρήτρα ξ. νομ.) (Λοιπά ομολογιακά δάνεια)
138
63 75
306
66 239
747
332 415
1.905 626 849 430
4.035 1.152 939 1.944
6.017 2.173 976 2.868
9.551 3.067 1.702 4.782
10.424 3.248 1.878 5.298
12.803 3.204 1.574 8.025
14.748
3.328 239 11.181
20.447
3.238 47 17.162
Τράττεζα της Ελλάδος
498
496
495
484
473
461
3.444
3.621
3.866
3.949
4.049
Λοιπά δάνεια
69
74
82
82
87
139
188
202
206
206
207
Ενοπλες δυνάμεις82
92
99
116
Εξωτερικό χρέος Δάνεια
Ένοπλες δυνάμεις
1.471
1.679
1.871
2.079
2.766
3.339
4.482
6.231
5.389 842
6.593
5.673 920
7.232
6.376 856
7.785
6.860 925
Σύνολο______________________
4.046
5.383
6.699
9.383
12.335
15.557
23.431
28.093
31.982
36.246
39.339
(ως % στο ΑΕΠ)

(64,5)
58,7 (71,1)
61,5 (76,1)

71,4 (88,9)
76,0 (95,7)
82,9 (104,9)
110,9
(139,8)
117,4
120,3
122,5
120,2
* Εκτιμήσεις
 (1)        Για τον υπολογισμό των σχέσεων αυτών έχει χρησιμοποιηθεί το ΑΕΠ που προκύπτει με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Λογαριασμών (Οδηγία 89/130/ΕΟΚ). Τα στοιχεία στις παρενθέσεις προκύπτουν με το ΑΕΠ που υπολογίστηκε με το παλαιό σύστημα κατάρτισης των Εθνικών Λογαριασμών.

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει χωρίς καμιά αμφιβολία, ότι είναι αναληθές και σκόπιμο, αυτό που επί εικοσιπέντε και πλέον χρόνια υποστήριζε η Ν.Δ. και το δήθεν εκσυγχρονιστικό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι υπερχρεώθηκε η χώρα μας το 1989, λόγω της κοινωνικής πολιτικής και άλλων παροχών που δόθηκαν στον Ελληνικό λαό την περίοδο 1981-1989.
Προκύπτει, αντίθετα, ότι μετά το 1989, παρότι πάρθηκαν αντιλαϊκά και αντικοινωνικά μέτρα και εκποιήθηκε μέρος της εθνικής περιουσίας, το δημόσιο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξήθηκε σημαντικά και ως ποσοστό στο Α.Ε.Π. και σε απόλυτους αριθμούς.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις 31-12-1989 (η τότε Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρέδωσε στις 30-6-1989) το χρέος αυτό ανέρχονταν σε 6.699 δισεκ. δρχ., ή σε ποσοστό 61,5% του Α.Ε.Π.
Στη συνέχεια όμως με Κυβέρνηση Ν.Δ. (και Πρωθυπουργό τον κ. Κων. Μητσοτάκη), το 1993 ανήλθε στο τρομακτικό ποσό των 23.431 δισεκ. δρχ. ή ποσοστό 110,9% του Α.Ε.Π. Τέλος στην περίοδο 1994 έως 1997 (με κυβέρνηση κ. Σημίτη) ανήλθε στο ποσό των 39.339 δισεκ. δρχ. το 1997 ή σε ποσοστό 120,2% στο Α.Ε.Π.. Σήμερα δε παρά τα σκληρά μνημόνια ανέρχεται στο ποσό των 364 δισ. ευρώ  ή σε ποσοστό 180% του Α.Ε.Π..
Ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.