Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Νέο σχέδιο για ασφαλιστικές εισφορές - έως 60% του εισοδήματος σε Ταμεία και Εφορία

Ενιαία κλίμακα για φόρους και εισφορές, με καθιέρωση πλαφόν στη συνολική επιβάρυνση από την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Στόχος είναι να αποφευχθούν μεγάλες απώλειες στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα από το προωθούμενο σχέδιο νόμου, σε συνδυασμό με την ελάφρυνση των βαρών για τα χαμηλά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, οι καταβολές (αθροιστικά) σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Εφορία δεν θα ξεπερνούν το 55% για εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και το 60% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
«Εφόσον θα έχουν ελαφρύνσεις οι πιο φτωχές και αδύναμες κατηγορίες, θα πρέπει να πληρώσουν λίγα... περισσότερα χρήματα τα μεσαία και τα ανώτερα στρώματα, αλλά δεν θέλουμε αυτή η φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση, αθροιστικά, να φτάσει σε δημευτικά επίπεδα», είπε στις 13 Ιανουαρίου ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος δίνοντας τα περιθώρια των «διορθώσεων» - υποχωρήσεων που σκοπεύει να κάνει στον τρόπο υπολογισμού, επί του φορολογητέου εισοδήματος, των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιστημόνων.
 

Τα νέα πλαφόν εισοδήματος, όπως διαφάνηκε από τη χθεσινή πρώτη συνάντηση της μεικτής Επιτροπής των εμπειρογνωμόνων των επαγγελματικών οργανώσεων και των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, θα ισχύσουν τόσο για την επιβολή της εισφοράς 20% για τη σύνταξη όσο και για την εισφορά 6,95% για την ασθένεια. Και αυτό, καθώς το ανώτατο όριο μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος των 5.860 ευρώ (το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού) που προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης, θεωρείται δυσανάλογα υψηλό, σε σχέση με τις παροχές αλλά και τα πραγματικά εισοδήματα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έως το 2008 (πριν από την κρίση) το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών ήταν 2.432,25 ευρώ για τους «παλαιούς» (πριν από το 1993) ασφαλισμένους και 5.543,53 ευρώ για τους «νέους» (από την 1/1/93 και μετά), πλαφόν το οποίο είχε υπολογιστεί με βάση το μέσο κατά κεφαλή ΑΕΠ του... 1991 προσαυξανόμενο με τις αυξήσεις των συντάξεων του Δημοσίου και επιβλήθηκε μετά την 1/1/2013 σε όλους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.

Τα νέα πλαφόν

Με αυτά τα δεδομένα και μπροστά στον βέβαιο κίνδυνο εισφοροαποφυγής και διεύρυνσης της μαύρης εργασίας, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος έδωσε προθεσμία...επτά ημερών (έως ότου αφιχθούν στην Ελλάδα οι επικεφαλής των δανειστών) για να συμφωνηθούν, από κοινού με τις οργανώσεις, τα νέα πλαφόν.

Για τους νέους επαγγελματίες και επιστήμονες στα πρώτα τρία έως πέντε χρόνια της άσκησης δραστηριότητας.

Το βασικό σενάριο προβλέπει να ισχύσει το χαμηλό ασφάλιστρο των 93,76 ευρώ για σύνταξη και 32,58 ευρώ για την υγεία που θα ισχύει για τους αγρότες (ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα 468,80 ευρώ).

Για όσους δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ τον χρόνο να ισχύουν χαμηλότεροι συντελεστές εισοδήματος για τον υπολογισμό των εισφορών (έως το τετραπλάσιο του κατώτατου μισθού) που θα αυξάνονται αναλογικά με το φορολογητέο εισόδημα.

3 Είτε να μειωθεί το ανώτατο όριο του ασφαλιστέου εισοδήματος (υποβλήθηκε σχετική πρόταση) είτε να προβλεφθούν χαμηλότερες ανώτατες καταβλητέες εισφορές τόσο για τη σύνταξη όσο και για την ασθένεια για την οποία, μάλιστα, δεν υπάρχει καμία διαφορετική (καλύτερη) παροχή στον ασφαλισμένο που θα πληρώνει περισσότερα.

4 Να τεθεί όριο έτσι ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές και οι φόροι να μην ξεπερνούν ένα ποσοστό του καθαρού εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση το υπουργείο βάζει τον πήχυ μεταξύ 55% και 60% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κ. Κόλλιας, καταθέτοντας στις 13 Ιανουαρίου μελέτη του Επιμελητηρίου, ζήτησε να μην ξεπερνούν το 50% του καθαρού εισοδήματος του ελεύθερου επαγγελματία, ανεξαρτήτως εισοδήματος λέγοντας ότι «πρέπει αφενός να προστατεύσουμε τα χαμηλά εισοδήματα και αφετέρου να μην τιμωρήσουμε όσους -μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία- πάνε καλά, και, μάλιστα, είναι ειλικρινείς και δηλώνουν αυτά τους τα εισοδήματα».

Παραδείγματα

1Νέος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ με εισόδημα 30.000 ευρώ: Στην 1η ασφαλιστική κλάση του ΟΑΕΕ πληρώνει 210,71 ευρώ/μήνα * 12 = 2.528,52 €/ έτος, στην 4η ασφαλιστική κλάση 335,37 ευρώ/μήνα * 12 = 4.024,44 ευρώ/ έτος, στην 7η ασφαλιστική κλάση 466,54 ευρώ/μήνα * 12 = 5.598,48 ευρώ/έτος. Με το προτεινόμενο σύστημα θα πληρώνει: 30.000 ευρώ *26,95% (20% + 6,95%) = 8.085€/ έτος ή 673,75 ευρώ/ μήνα.

2 Νεοεισερχόμενος στην αγορά μηχανικός ελεύθερος επαγγελματίας, κάτω της πενταετίας (νέος ασφαλισμένος μετά το 1993), στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ πληρώνει σήμερα εισφορές 220,83 ευρώ πλέον 10 ευρώ για τον κλάδο ανεργίας, δηλαδή 230,83 ευρώ, περιλαμβανομένης της έκπτωσης 50%. Αν δεν υπολογιστεί το ποσό της ειδικής προσαύξησης (που η πρόταση Κατρούγκαλου καταργεί) τα αντίστοιχα ποσά είναι 162,59 ευρώ και 172,59 ευρώ αντίστοιχα. Αν εφαρμοσθούν οι ρυθμίσεις Κατρούγκαλου (ελάχιστο εισόδημα 586,08 ευρώ) θα πληρώνει μηνιαίες εισφορές 235,35 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 44,75% χωρίς την ειδική προσαύξηση που καταργείται.
paseges.gr/