Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

Επίσκεψη Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκου Μπόλαρη στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Μάρκος Μπόλαρης θα επισκεφθεί αύριο, 7 Δεκεμβρίου 2015, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. 

Και στα δύο ιδρύματα λειτουργούν προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης νέων στις επιστήμες της αγροτικής παραγωγής. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν υπόδειγμα των αναγκαίων υποδομών που χρειάζεται η χώρα προκειμένου να προετοιμάσει το αναγκαίο εργατικό δυναμικό για την ανάκαμψη της αγροτικής οικονομίας. 

Ο Μάρκος Μπόλαρης προτείνει τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτόμες πρακτικές στην καλλιέργεια και τη κτηνοτροφία με στόχο τη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα στον αγροτοδιατροφικό τομέα.