Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Οδηγίες για την τυποποίηση κατά την διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών

Με έγγραφο προς τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων – Λαχανικών και Χυμών ΙNCOFRUIT - (HELLAS) ο πρόεδρός του, κ. Γεώργιος Φραγκίστας, ενημερώνει για έγγραφο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αριθ 5037/116265/23.10.2015, το οποίο αφορά την εφαρμογή τυποποίησης κατά την διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών.
Παράλληλα, εφιστά την προσοχή για την αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας όπως καθορίζονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία όπως:
α) της τήρησης των ελάχιστων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους
β)της μη χρήσης χρωστικών ουσιών και της προσοχής επί των μετασυλλεκτικών χειρισμών σε αποπρασινισμένους καρπούς (με νομίμως κυκλοφορούντα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα)
γ) της σωστής σήμανσης με:
-στοιχεία συσκευαστή/τυποποιητή
-μητρώου GR ,προϊόντος & ποικιλίας
-καταγωγής και κατηγορίας, μέγεθος κλπ προϊόντος
-ένδειξης χρήσης συντηρητικών & αριθ παρτίδας Σημειώνεται ότι συσκευασίες που αναγράφουν συντηρητικά που δεν έχουν έγκριση π.χ. TBZ κ.α δεν χρησιμοποιούνται

Καταλήγοντας αναφέρει: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξουν κρούσματα συγκομιδής άωρων και ακατάλληλων προϊόντων αλλά και προϊόντων που φορτώνονται κατ ευθεία από τον αγρό ατυποποίητων και δεν θα υπάρξει διακίνηση τους προς τις καταναλωτικές αγορές.
Επειδή οφείλουμε να προστατεύσουμε τη φήμη του σημαντικότατου αυτού εξαγώγιμου προϊόντος, θα πρέπει να ενημερώνονται οι  αρμόδιες εποπτικές Αρχές για κάθε σχετική παραβίαση που θα υποπέσει τυχόν στην αντίληψή σας».