Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Προϋποθέσεις για την Συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκi

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την «ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι περιόδου 2015-2016» που αναρτήθηκε στη Διαύγεια Την δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 74,9 ευρώ ανά στρέμμα εφόσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια.
Οι παραγωγοί βάμβακος θα πρέπει:
- Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον ποσότητα προϊόντος, 140 κιλά ανά στρέμμα.
- Να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2015 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.
Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2016 το αργότερο.

Μιλώντας για τη φετινή χρονιά στον ΑγροΤύπο, ο κ. Νίκος Σκοπιανός, Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος μας εξηγεί σχετικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση: «το ύψος της συνδεδεμένης βγαίνει από τον κοινοτικό κανονισμό. Τα 2.500.000 στρέμματα αποτελούν το όριο προκειμένου να εισπράξουμε το σύνολο της επιδότησης. Φέτος το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης βάμβακος είναι 186 εκατ. ευρώ από 202 εκατ. ευρώ πέρσι λόγω των δημοσιονομικών της Ε.Ε. Θεωρώ όμως ότι τα στρέμματα που έχουν καλλιεργηθεί θα είναι λιγότερα από 2,5 εκατ. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ύψος της συνδεδεμένης θα αυξηθεί. Και 2 εκατ. στρέμματα αν είχαμε καλλιεργήσει σε επίπεδο χώρας πάλι το ύψος της συνδεδεμένης θα ήταν το ίδιο. Μόνο αν τα στρέμματα είναι περισσότερο από τα 2,5 εκατ. στρ. θα μειωνόταν το ύψος της».
Και προσθέτει «Αυτό που άλλαξε φέτος είναι τα κιλά παράδοσης αφού προσδιορίστηκαν στα 140 κιλά/στρ. οριζόντια και πανελλαδικά. Τα πράγματα πέρσι ήταν διαφορετικά αφού αυξομειώνονταν ανάλογα με το μέσο όρο παραγωγής της κάθε περιοχής. Υπήρχαν περιοχές δηλαδή με 160 κιλά/στρ. ή με 180 κιλά/στρ.
Η απόδοση αυτή πάντως που ορίστηκε φέτος είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί αφού αποδόσεις κάτω του ορίου των 140 κιλών/στρ. αφορούν είτε ξηρικές καλλιέργειες είτε αυτές που δεν έχουν προσεχθεί καθόλου από τους παραγωγούς κατά την καλλιεργητική περίοδο.