Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΙΝΤΕΟ - ολόκληρο το debate των πολιτικών αρχηγών1oς κύκλος: Οι απαντήσεις των πολιτικών αρχηγών για την οικονομία, την ανάπτυξη και την ανεργία 


2ος κύκλος:  Τι απάντησαν οι πολιτικοί αρχηγοί για τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική πολιτική 3ος κύκλος: Οι απαντήσεις των πολιτικών αρχηγών για την παιδεία και την υγεία 


4ος κύκλος: Οι απαντήσεις των πολιτικών αρχηγών για τη μεταναστευτική πολιτική και το προσφυγικό


5ος κύκλος:   Τι απάντησαν οι πολιτικοί αρχηγοί για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα 

6ος κύκλος: Πως απάντησαν οι πολιτικοί αρχηγοί στις ερωτήσεις ελεύθερης επιλογής των δημοσιογράφων  


7ος κύκλος:  Οι τοποθετήσεις και οι ερωτήσεις των πολιτικών αρχηγών


Tα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών στο τέλος του debate