Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Αυξημένα τα αγροτικά έσοδα τον Ιούλιο λόγω μείωσης εξόδων

Αύξηση εσόδων εμφάνισαν τα έσοδα των αγροτών τον Ιούλιο του 2015, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΑΤ) που δόθηκαν στην δημοσιότητα στις 17 Σεπτεμβρίου, κυρίως λόγω μείωσης των εισροών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.
Αναλυτικά, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το μήνα Ιούλιο 2015, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:
-Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, σημείωσε αύξηση 4,8%, έναντι μείωσης 3,2%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.
-Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

-Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι μείωσης 1,1%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
-Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2014, σημείωσε μείωση 1,6%, έναντι μείωσης 3,0%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.
-Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά το μήνα Ιούλιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2015, σημείωσε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.
-Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, παρουσίασε μείωση 2,0%, έναντι μείωσης 2,6%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.