Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Σύνδεσμος Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας- Θράκης: Να παραταθούν άμεσα οι συμβάσεις για τη μεταφορά μαθητών

Μιχάλης Πεζίκογλου-πρόεδρος Συνδέσμου
Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας-Θράκης
Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, βρισκόμαστε και πάλι αντιμέτωποι με το χρόνιο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία. Δυστυχώς για ακόμα μια φορά φτάσαμε σε αδιέξοδο καθώς ακόμα και σήμερα  υπάρχουν δήμοι (Θέρμη, Λαγκαδάς) που αναζητούν αναδόχους για το 100% των δρομολογίων τους. 
Παρά την θεσμοθέτηση  του διαγωνισμού με ηλεκτρονικό τρόπο, οι τιμές του μεταφορικού έργου καθορίστηκαν για ακόμα μια φορά με μαθηματικό τύπο, γεγονός που καθιστά αποτρεπτική την συμμετοχή των μεταφορέων, διότι εκτός από την μη πληρωμή των περσινών δεδουλευμένων της σχολικής χρονιάς 2014-2015, ήρθαν νέα προβλήματα που επιβαρύνουν επιπλέον τη θέση τoυς καθώς μετά την επιβολή των capital contols καλούνται να καλύπτουν τοις μετρητοίς όλα τα έξοδα τους  (καύσιμα, λιπαντικά, ασφάλεια, service) ενώ το ποτήρι ξεχείλισε με την αύξηση του ΦΠΑ από 13% στο 23%.  
Με επιστολή που στείλαμε στα υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ζητούμε την άμεση παράταση των συμβάσεων με τους μεταφορείς για την επικείμενη σχολική χρονιά 2015-2016 καθώς και την έκτακτη σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου, με μοναδικό  θέμα συζήτησης την μεταφορά των μαθητών.  
Όσον αφορά την αύξηση κατά 10% του ΦΠΑ που επιβαρύνει επιπλέον τους μεταφορείς, προτείνουμε: 
1.Να εφαρμοστεί ο νόμος για τις συναλλαγές με το κράτος και να εξοφλούνται τα εντάλματα πληρωμής εντός δύο μηνών από την έκδοση των τιμολογίων, 
2.Να μην επιβάλλεται ΦΠΑ στη μεταφορά μαθητών διότι το ίδιο το κράτος πληρώνει και στη συνέχεια εισπράττει, 
3.Οι μεταφορείς να καταβάλλουν τον φόρο με την είσπραξη και όχι  με την έκδοση του τιμολογίου.