Τρίτη 11 Αυγούστου 2015

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τις ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015-2016 και εστάλη ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το τρέχον κυνηγετικό έτος ορίζεται από 20 Αυγούστου 2015 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2016. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω γενικής ρύθμισης επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2016.
Παράλληλα υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη και βρίσκονται επίσης υπό δημοσίευση οι υπουργικές αποφάσεις για τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου και για την ετήσια συνδρομή κυνηγών για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016. Για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2015- 2016 τόσο στα τέλη όσο και στη συνδρομή δεν υπήρξε καμία αύξησητου τιμήματος, παραμένοντας στα περυσινά επίπεδα.
επιγραφές παντός τύπου, Καταστημάτων - Γραφείων - Μεταλλικά Γράμματα - Ντύσιμο Οχημάτων - Βιτρίνας - Ψηφιακές Εκτυπώσεις
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ: 6944 708152
Σχετικά με το θέμα ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:
«Η φετινή κυνηγετική περίοδος θα διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου 2015 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Καλώ άπαντες να ασκούν τις δραστηριότητές τους στη φύση με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας. Η Δασική Υπηρεσία μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με οργανώσεις των πολιτών φροντίζει για την πάταξη της λαθροθηρίας. Προσωπικά και πολιτικά είμαι υπέρμαχος της μείωσης της κυνηγετικής δραστηριότητας αλλά ως αρμόδιος Υπουργός προσπάθησα να προωθήσω το διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να καταλήξουμε με αμοιβαίες υποχωρήσεις στο τελικό κείμενο της φετινής ρυθμιστικής. Σημειώνω επίσης ότι με την απόφαση για τα τέλη θήρας και τις συνδρομές, δεν αυξήσαμε αλλά κρατήσαμε σταθερό το ύψος των χρημάτων που καταβάλλουν οι κυνηγοί, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία».

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ», ενώ παρατίθενται επίσης οι γενικές και ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά τη φετινή κυνηγετική περίοδο:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται το κυνήγι:
1.1.   Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2.   Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3.   Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4.   Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5.   Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6.   Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
1.7.   Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.
1.8.    Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών 
1.9.   παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.10.   Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
2.      Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3.      Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου ο υπερπληθυσμός του είδους έχει διαταράξει το οικοσύστημα και έχει δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγορωπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
4.      Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5.      Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ   ΕΙΔΩΝ
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 – 2016»

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ 1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.*
Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)
20/8 - 14/9
15/9 – 10/3
Όλες
Χωρίς περιορισμό
2. **
Λαγός ( Lepus europaeus)
15/9 – 10/1
15/9 – 10/1
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)
3.
Αγριόχοιρος (Sus scrofa)
15/9 – 20/1
15/9 – 20/1
Τετ-Σαβ-Κυρ
Πέντε (5) κατά ομάδα.
4.
Αλεπού (Vulpes vulpes)
15/9 – 29/2
15/9 – 29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
5.
Πετροκούναβο (Martes foina)
15/9 – 29/2
15/9 – 29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό


ΠΟΥΛΙΑ

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1.
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
20/8 – 14/9
15/9 – 10/2
Όλες
Δέκα (10)
2.
Φάσα (Columba palumbus)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
3.
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
4.
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
Δώδεκα (12)
5.
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
Δώδεκα (12)
6.
Τσίχλα (Turdus philomelos)
20/8 – 14/9
15/9 – 29/2
Όλες
Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά
από όλα τα είδη)
7.
Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
8.
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
20/8 – 14/9
15/9 – 29/2
Όλες
9.
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
20/8 – 14/9
15/9 – 29/2
Όλες
10.
Κότσυφας (Turdus merula)
20/8 – 14/9
15/9 – 20/2
Όλες
11.
Καρακάξα (Pica pica)
20/8 – 14/9
15/9 – 29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
12.
Κάργια (Corvus monedula)
20/8 – 14/9
15/9 – 29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
13.
Κουρούνα (Corvus corone)
20/8 – 14/9
15/9 – 29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
14.
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
20/8 – 14/9
15/9 – 29/2
Όλες
Χωρίς περιορισμό
15.
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9 – 29/2
Όλες
Δέκα (10)
16. ***
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)

1/10 – 15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Δύο (2)
17. ****
Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

1/10 – 15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τέσσερα (4)
18.
Φασιανός (Phasianus colchicus)

15/9 – 31/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)ΠΟΥΛΙΑ:

β) Υδρόβια και παρυδάτια

     


1.
Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9 –10/2
Όλες
Δώδεκα (12)
[Συνολικά
από όλα τα είδη]
2.
Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9 – 31/1
Όλες
3.
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

15/9 – 31/1
Όλες
4.
Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9 – 10/2
Όλες
5.
Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9 – 31/1
Όλες
6.
Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)

15/9 – 31/1
Όλες
7.
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9 – 31/1
Όλες
8.
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9 – 31/1
Όλες
9.
Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9 – 10/2
Όλες
10.
Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

15/9 – 10/2
Όλες
11.
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9 – 31/1
Όλες
Δέκα (10)
12.
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9 – 31/1
Όλες
Δέκα (10)
13.
Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9 – 31/1
Όλες
Δέκα (10)


1       Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

*       Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
**      Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται παρακάτω
***    Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.    
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται παρακάτω
***** Απαγορεύεται η θήρα της Ασπρομέτωπης Χήνας (Anser albifrons) στα πλαίσια της παρεχόμενης δυνατότητας επανεξέτασης των σχετικών ρυθμίσεων της ΚΥΑ ΗΠ8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012, στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια Βόλβη στο Δέλτα Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα – Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.    Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2.    Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2015 μέχρι και 20.1.2016 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3.    Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. 
4.    Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2015 μέχρι 20.1.2016 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2016 μέχρι 28.2.2016 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2.
5.    Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6.    Απαγορεύεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) καθόλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.
7.    Απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθόλη την κυνηγετική περίδο στη Νήσο Τήλο.
8.    Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
9.    Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
 α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 20.9.2015, 27.9.2015, 04.10.2015, 11.10.2015, 18.10.2015, 25.10.2015, 01.11.2015 και 08.11.2015
      β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2015 έως 30.11.2015 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2015 έως 30.11.2015 μόνο τις μέρες Σάββατο – Κυριακή.  
     γ) Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2015 έως 14.09.2016.