Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Αυξάνεται η προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα στην ελληνική οικονομία

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η άνοδος της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στην ελληνική οικονομία από 3,2% το 2010 σε 3,8% το 2014, σύμφωνα με το τελευταίο «Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων» της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank, που δόθηκε στην δημοσιότητα την Παρασκευή 19 Ιουνίου, η ανοδική πορεία του οποίου, όπως τονίζεται, συνεχίζεται και το 2015.
Συγκεκριμένα, η προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα αυξήθηκε σημαντικά κατά 6,0%, σε τρέχουσες τιμές, στο πρώτο τρίμηνο του 2015, έναντι οριακής αυξήσεώς του στην αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Κατά συνέπεια, η ποσοστιαία συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε στο 4,2% στο πρώτο τρίμηνο 2015, από 3,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο 2014.