Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Οι Αφοι Βατσιου Μεταλλικα κτιρια.εντυπωσίασαν στο Α΄ FORUM για την Ανάπτυξη της Λίμνης Τριχωνίδας!!