Τρίτη 19 Μαΐου 2015

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ, ΣΤΟ Α’ FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

Η λίμνη Τριχωνίδα μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό παράδειγμα Βιώσιμης ανάπτυξης καθώς συναρτά την τοπική ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Γι αυτό απαιτείται ένα σχέδιο ολιστικής μεταχείρισης και διαχείρισης της περιοχής στο πλαίσιο του οποίου θα προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, θα αναδεικνύεται το πολιτισμικό στοιχείο και θα τίθενται οι βάσεις, οι όροι και οι προδιαγραφές για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής.
Χωρίς ένα τέτοιο σχέδιο, υπάρχει κίνδυνος είτε η περιοχή να χάσει στοιχήματα ανάπτυξης ή να αναπτυχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος. Βασική παράμετρος είναι ότι η περιοχή της λίμνης Τριχωνίδας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικοσύστημα.
Η πρότασή μας  για ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο υποστήριξης της λίμνης Τριχωνίδας και της ευρύτερης περιοχής  έχει ως γενικότερο στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής και  προτείνουμε  να εξετασθεί προς χρηματοδότηση από το Σ.Ε.Σ. (2014 – 2020) (κυρίως σε ότι αφορά στα Υπουργεία ΠΕΚΑ, Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος).
Στην πρόταση μας – σχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Α) Για το Κανονιστικό – Διαχειριστικό πλαίσιο και τις Υποδομές :       
·  Οριοθέτηση της όχθης και της παρόχθιας ζωής (αιγιαλού και παραλίας) σε όλη την περίμετρο της λίμνης. Διότι ο αιγιαλός και η παραλία είναι ΑΔΟΜΗΤΟΣ και απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου κοντά στις ακτές είναι η προηγούμενη οριοθέτησή τους.
·        Εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) και Μελέτης της Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας της περιοχής.
·        Δημιουργία Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης της λίμνης Τριχωνίδας.
Με την  Ε.Π.Μ  θα ρυθμισθούν οι νόμιμες χρήσεις στην περιοχή και θα εκπονηθούν ειδικά ενδεδειγμένα σχέδια - μέτρα διαχείρισης (ζώνες- χρήσεις) τα οποία άλλωστε είναι υποχρεωμένη η ελληνική πολιτεία να εκπονήσει για τις περιοχές NATURA κατ΄ εφαρμογήν της Κ.Οδ. 92/43 και έτσι θα περισωθούν οι δυνατότητες Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της λίμνης.
Η  δημιουργία Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης θα διευκολύνει την ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και  την αξιοποίηση όλων των πηγών χρηματοδότησης, την προώθηση των εθελούσιων περιβαλλοντικών συμφωνιών, τη δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ κ.α.
·  Προώθηση υλοποίησης των έργων της αποχέτευσης των παραλίμνιων οικισμών
·   Πρότυπο Κέντρο Επεξεργασίας και Αξιοποίησης των Λυμάτων των ελαιοτριβείων της περιοχής
·  Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.)
·  Έργα πρόσβασης και υποδομών στη λίμνη (τουριστικών και ναυταθλητικών)
       ·  Η προώθηση της ποιότητας σε όλες τις μορφές της προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ. Η παραγωγή προϊόντων με υψηλά και εγγυημένα πρότυπα  ποιότητας και υγιεινής πρέπει να αποτελέσει τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο της περιοχής. Ένα προϊόν όμως δεν αρκεί να χαρακτηρίζεται ποιοτικό αλλά πρέπει να μπορεί και να το αποδείξει. Έτσι απαιτείται η προώθηση των διαδικασιών για την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων και την κατοχύρωση της ποιότητας με σήματα, συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης της ποιότητας (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης – ΠΟΠ, Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης – ΠΓΕ, ISO κ.α.). Επίσης η αναγνώριση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και εδεσμάτων με βάση τον  κανονισμό 509 και 510/2006. Τέτοια προϊόντα είναι η αιματόχρωμη ποικιλία της πορτοκαλιάς (σαγκουΐνι) η αθερίνα, η μαλαγουζιά (ποικιλία λευκού οίνου) το κάστανο Αρακύνθου, η ελιά Αγρινίου, το κοντόροκο καλαμπόκι κ.α. Τα προϊόντα αυτά καθώς επίσης και τα τοπικά εδέσματα πρέπει να τα συνδέσουμε με τα πολιτισμικά, ιστορικά και παραδοσιακά στοιχεία της περιοχής γιατί έτσι δημιουργούμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής.
Είναι αναγκαίος ο αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των σύγχρονων τάσεων της ζήτησης με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και κυρίως με την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και την παράλληλη αξιοποίηση του ντόπιου παραδοσιακού γενετικού υλικού δηλαδή την καλλιέργεια ντόπιων ποικιλιών αγροτικών φυτών για την παραγωγή βιολογικών και μοναδικών ποιοτικών προϊόντων. Τελικός στόχος να κηρυχθεί η περιοχή της Λίμνης Τριχωνίδας «ΖΩΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ», χαρακτηρισμός που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και θα ενδυναμώσει την τοπική οικονομία.
  •   Εμπλουτισμός της λίμνης  με την επαναλειτουργία του θυροφράγματος, τον καθαρισμό και αποκατάσταση του καναλιού επικοινωνίας με τη λίμνη Λυσιμαχεία. Οργάνωση της αλιείας.
·  Αξιοποίηση των πηγών.
·  Προβολή της περιοχής ( με οργανωμένο marketing
·  Προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων με βάση τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης (όπως καταλύματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, αξιοποίηση λουτρών, τοπικής μαγειρικής, παραδοσιακή κουζίνα, λιμναία επικοινωνία κ.α.).
·  Καθορισμός ζωνών προστασίας
·  Καθορισμός ζωνών επιτρεπόμενων χρήσεων       
Β) Για τη Μελέτη – Παρατήρηση – Προστασία :
·  Συστηματική καταγραφή κατά περιοχή της χλωρίδας και πανίδας
·  Χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.- ΚΠΕ Θέρμου κλπ)
·  Μικροί θεματικοί χώροι επίδειξης θεμάτων περιβάλλοντος
·  Θέσεις παρατηρητηρίων – θέας – λήψης φωτογραφιών
Γ) Για τους χώρους προστασίας :
·  Φύλαξη της παραλίμνιας ζώνης.
·  Φύλαξη του υδάτινου στοιχείου
·  Καταφύγια θηραμάτων
Δ) Για την Οικοτουριστική αξιοποίηση :
·  Γραφείο Οικοτουρισμού στο Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.) και οργάνωσης της τουριστικής εμπειρίας
·  Χώροι αναψυχής και ήπιου αθλητισμού.
·  Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (παρατήρηση πουλιών, αγροτουρισμός κλπ.).
·  Δημιουργία Καταλυμάτων στα παραλίμνια χωριά με αγροτουριστικές προδιαγραφές και εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον και
·  Κατασκήνωση – ECO CAMPING
Ε) Για τον Αγροτουρισμό:
        ·   Δημιουργία περιμετρικά της λίμνης μίας ζώνης αποκλειστικής βιολογικής καλλιέργειας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό θα ενισχύσει την περιβαλλοντική προστασία, θα συμβάλλει στην αποφυγή επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και του υδατικού ισοζυγίου αλλά και θα δώσει διέξοδο στην τοπική γεωργική οικονομία καθώς έτσι δημιουργούνται προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και υποστηρίζεται η τοπική απασχόληση.
·  Φεστιβάλ Τοπικών, Βιολογικών και Παραδοσιακών προϊόντων
·  Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας το οποίο θα θέσει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την διασφάλιση της μέγιστης ποιότητας των προϊόντων που σχετίζονται με το όνομα των περιοχών Τριχωνίδας, την λειτουργία των επιχειρήσεων και την παροχή υπηρεσιών.
·        Διεθνής διαγωνισμός γεύσης ελαιολάδου και ελιάς

ΣΤ) Για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό :
·  Καθιέρωση και αναβάθμιση των εκδηλώσεων «οι δρόμοι του νερού».
·  Διεθνής Διάπλους Λίμνης Τριχωνίδας.
Η πιστοποίηση  και η κατοχύρωση του ονόματος προϊόντων και υπηρεσιών της Τριχωνίδας σε συνδυασμό με το πλούσιο και αμόλυντο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων υποδομών και την οργάνωση της τουριστικής εμπειρίας  δημιουργούν προϋποθέσεις για την αναγνώριση και καθιέρωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενός «brand name» που θα χαρακτηρίζει τη μοναδικότητα, την αξιοπιστία και το «ήθος της προσφοράς» των ποικίλων προϊόντων/υπηρεσιών της περιοχής που θα συνοδεύει την παρουσίαση και την προβολή τους.  
            Πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε την ταυτότητα, να δημιουργήσουμε το μύθο της Τριχωνίδας και η περιοχή να αρχίσει να εκπέμπει πλέον ένα μήνυμα: Ότι είναι τόπος με ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,  υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας, ένας γόνιμος τόπος που αξίζει να επισκέπτεσαι, να καλλιεργείς, να επενδύεις, να δημιουργείς. 
            Η διεθνής πρακτική έχει αποδείξει ότι, όταν το περιβάλλον και οι υποδομές μιας περιοχής είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες, αυξάνεται η ελκυστικότητα της για υψηλού επιπέδου τουρισμό, εργασία, επιχειρηματική δράση και  αναβαθμισμένες επενδύσεις.
            Τέλος να σημειωθεί ότι οι πρώτες και μοναδικές δημόσιες τουριστικές υποδομές, όπως «Το Αρχοντικό της Λίμνης», που το απολαμβάνουν σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής και αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, υλοποιήθηκαν με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την τότε Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον κ. Δημήτρη Τραπεζιώτη.
  
Αγρίνιο 19 Μαΐου 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ