Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Χρονοδιάγραμμα αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ

Ο ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές που προξενήθηκαν στις καλλιέργειες όλης της χώρας από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής κατά το έτος 2014 και το Α΄ δίμηνο του 2015 έχει καταβάλει μέχρις τις 30/4 /2015 αποζημιώσεις ύψους 99,4 εκ.ευρώ.

Αντιστοίχως για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο έχουν καταβληθεί  αποζημιώσεις ύψους 4,2 εκ.ευρώ. 
Άμεσα έως τέλη Μαΐου θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς και κτηνοτρόφους περίπου 25,5 εκ. ευρώ (25 εκ. για φυτική παραγωγή και 400.000 για ζωικό κεφάλαιο) για τις ζημιές που έχουν υποστεί. 
Οι επόμενες πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον Οργανισμό  σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών του διαμορφώνεται ως  εξής:
Φυτική Παραγωγή Ζωικό Κεφάλαιο  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 10.000.000 200.000 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 15.000.000 200.000 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 12.000.000 200.000 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1.000.000 200.000 ΣΥΝΟΛΟ 38.000.000   800.000 Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τη σχετική ανακοόνωση του ΕΛΓΑ, διασφαλίζεται η πλήρης αποζημίωση των ζημιών  φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου που σημειώθηκαν το 2014.  e-ea.gr