Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Βιολογική Γεωργία-Κτηνοτροφία

Στην Ένωση Αγρινίου έχουμε δημιουργήσει ένα από τα πλέον δραστήρια και παραγωγικά Τμήματα Βιολογικής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα. 
 Με έμπειρα στελέχη, που προσφέρουν υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής φύσεως, λειτουργούμε κατά τρόπο το αποτέλεσμα του οποίου είναι οι αγρότες μας να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή λήψη επιδότησης, καθώς και τη αποφυγή προστίμων και κυρώσεων. 
Παράλληλα, το Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας παρεμβαίνει για λογαριασμό των παραγωγών, επιλύοντας συχνά ανυπέρβλητα προβλήματα. Τα δυο τελευταία χρόνια, το Τμήμα έχει συμβάλλει, με παρεμβάσεις του προς το υπουργείο και τον οργανισμό πληρωμών, ώστε να επιτευχθεί η εισροή σημαντικών κονδυλίων. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός ότι στη Βιολογική Κτηνοτροφία ο νομός μας κατέχει το 30% του συνόλου των αιτήσεων της χώρας...

Στον κοινωνικό τομέα αναγνωρίζεται ο διττός ρόλος της βιολογικής γεωργίας ως ασφαλής μέθοδος παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του καταναλωτή και ως υπεύθυνης για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.   
Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις αγορές. Η Ένωση Αγρινίου επενδύει σ' αυτά. Στα είδη, στις περιοχές και στις δραστηριότητες όπου είναι εφικτή η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η βιοκαλλιέργεια και η βιολογική κτηνοτροφία είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε στο άμεσο μέλλον. 
Οι στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας είναι: 
ypiresies_viologika_9
Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν
συνεχώς έδαφος στις αγορές.
 Η Ένωση Αγρινίου επενδύει σ' αυτά.

  • Παραγωγή προϊόντων και τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, ασφαλή για τον καταναλωτή χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών και χημικών λιπασμάτων. 
  • Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας). 
  • Μη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς. 
  • Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες. 
  • Η φυσική διαβίωση των ζώων και η εξασφάλιση της ευζωίας τους. 
  • Χρήση ζωοτροφών που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο και χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή/και προϊόντων που παράγονται από αυτούς.

Τα  τελευταία προγράμματα  προκηρύχτηκαν το 2012 και ήταν τα εξής: 

1)  Πρόγραμμα 2ετής παράτασης  βιολογικής γεωργίας (διάρκεια ένταξης 2012-13) : 
Ως δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης θεωρούνταν εκείνοι που είχαν υπογράψει σύμβαση για τη δράση μέχρι και την 31.12.2006. 
Η Ένωση Αγρινίου, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο, συνέβαλε αποφασιστικά στο να αναδειχθεί η Αιτωλοακαρνανία στο νομό που πρωταγωνιστεί στην βιολογική γεωργοκτηνοτροφία.
Η Ένωση Αγρινίου, αξιοποιώντας κάθε
διαθέσιμο εργαλείο, συνέβαλε
αποφασιστικά στο να αναδειχθεί η
Αιτωλοακαρνανία στο νομό
που πρωταγωνιστεί στην βιολογική γεωργοκτηνοτροφία.
Συνολικά η Ένωση Αγρινίου κατέθεσε 133 φακέλους υποψηφίων για το πρόγραμμα της 2ετής παράτασης από τους οποίους εγκρίθηκαν οι 112(ποσοστό επιτυχίας 84%). 

2) Πρόγραμμα νέας 5ετίας βιολογικής γεωργίας (διάρκεια ένταξης 2012-2016) Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Εδώ, μπορούσαν να    ενταχθούν παραγωγοί που είτε ήταν ήδη ενεργοί (δηλ. δεν είχαν διαγραφεί  από την πιστοποίηση), είτε ξεκινούσαν για πρώτη φορά (βρίσκονταν δηλ. σε συμβατικό στάδιο). 
Αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον  και κατατέθηκαν φάκελοι για 246 παραγωγούς από τους οποίους εγκρίθηκαν οι 230(ποσοστό επιτυχίας 93%).Παρέμειναν στο πρόγραμμα για αίτηση πληρωμής περίπου 200 παραγωγοί.

 3) Πρόγραμμα νέας 5ετίας βιολογικής κτηνοτροφίας (διάρκεια ένταξης 2012-2016) 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιελάμβανε παραγωγούς οι οποίοι ήταν επαγγελματίες αγρότες,και κατείχαν βοσκότοπο (ιδιόκτητο ή κοινοτικό).
 Αρχικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον  και κατατέθηκαν φάκελοι για 137 παραγωγούς από τους οποίους εγκρίθηκαν οι 131(ποσοστό επιτυχίας 95%).Παρέμειναν στο πρόγραμμα για αίτηση πληρωμής περίπου 120 παραγωγοί.