Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Δημήτρης Ρούσης - Η αστυνόμευση της Λίμνης Τριχωνίδας είναι κάτι που μας αφορά όλους

Εισήγηση Του Ανθυπαστυνόμου Ρούση Δημητρίου, Προέδρου της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας στοΑ΄ FORUM για την Τριχωνίδα:
Ένα από τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία είναι και η αστυνόμευση των εσωτερικών υδάτων της χώρας (Λίμνες και Ποτάμια).
Η Λίμνη Τριχωνίδα αστυνομεύεται:
 • από το Α.Τ. Αγρινίου, στο Βόρειο τμήμα
 • από το Α.Τ. Θέρμου, στο ανατολικό τμήμα
 • από το Α.Τ. Γαβαλούς, (Δ.Α. Αιτωλίας) στο Νότιο τμήμα
Με πλωτές και εποχούμενες περιπολίες η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί τους Ελέγχους της εφαρμόζοντας κάθε φορά την κείμενη νομοθεσία. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πλήρους απαγόρευσης αλιείας στη Λίμνη Τριχωνίδα καθώς και τις περιόδους απαγόρευσης αλιείας αθερίνας.
Για την επίτευξη του σκοπού της έχει εφοδιαστεί μάλιστα με δυο (2) πλωτά σκάφη, ένα το Α.Τ. Αγρινίου και ένα το Α.Τ. Γαβαλούς.
Η αλίευση των ψαριών, πρέπει να γίνεται με τα μέσα, τα εργαλεία και κατά το χρόνο που επιτρέπεται και σύμφωνα πάντα με όσα ορίζει η νομοθεσία.
Ειδικότερα εξετάζεται:
 1. Το μήκος και το είδος των ψαριών ή των αλιευμάτων.
 2. Το μήκος, το ύψος και το είδος των διχτυών
 3. Το άνοιγμα του ματιού των διχτυών
 4. Το βάθος ψαρέματος
 5. Η χρήση και η ένταση του φωτός
 6. Η χρήση άλλων αλιευτικών μέσων και εργαλείων
ΑΛΙΕΙΑ ΑΘΕΡΙΝΑΣ
(πλην των μηνών Μάρτιο-Απρίλιο & από 15 Ιουνίου-20 Ιουλίου)
Για την αλιεία αθερίνας με κυκλικά δίχτυα, προβλέπεται ειδική άδεια  που χορηγείται σε τρία το πολύ επαγγελματικά σκάφη που εργάζονται αποκλειστικά στη λίμνη Τριχωνίδα, μέχρι δυο (2) έτη και δίνεται κατά προτεραιότητα με κοινωνικά και επαγγελματικά κριτήρια.
ΕΠΟΠΤΙΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 • Εφαρμογή υγειονομικής νομοθεσίας (μόλυνση από ελαιοτριβεία, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, καταστήματα, χωματερές)
 • Καταπατήσεις, παράνομες περιφράξεις και ανασκαφές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2014
 • Πραγματοποιήθηκαν 127 πλωτές και εποχούμενες περιπολίες.
 • Ελέγχθηκαν 183 αλιείς.
 • Διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις.
 • Ένας συνελήφθη για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών.
 • Κατασχέθηκαν συνολικά 14 αλιευτικά σκάφη.
 • Κατασχεθέντα δίχτυα αθερίνας και δίχτυα κρυστάλλια:  1145μ.
 • Ποσότητα κατασχεθείσας αθερίνας 75 κιλά.
 • Κατασχεθείσες λάμπες φωτισμού 55.
 • Κατασχεθείσες μπαταριές αυτοκίνητου 60.
 • Κατασχεθείσες φιάλες υγραερίου 15.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 • Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας πλωτών μέσων ως Α.Τ. Περ. Δήμου Αγρινίου.
 • Κατασκευή ειδικών θέσεων καθέλκυσης και ανέλκυσης (Ράμπες) για τα πλωτά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι μόνο.
 • Πρόσληψη δυο (2) Ειδικών επιστημόνων ως αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων (π.χ. περιβαντολόγοι)
 • Αύξηση των οργανικών θέσεων των αστυνομικών υπαλλήλων όλων των βαθμών στην Δ.Α. Ακαρνανίας με έκτακτες μεταθέσεις χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Στην επικείμενη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντιστοιχία των εδαφικών ορίων των Αστυνομικών Τμημάτων σύμφωνα με τα όρια των τοπικών Δήμων.
 • Εκπαίδευση ικανού αριθμού Αστυνομικών στον χειρισμό των πλωτών μέσων.
 • Βελτίωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας η όποια σήμερα είναι διάσπαρτη σε διάφορα νομοθετήματα.
 • Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (Δυτ. Ελλάδας) Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων – σεμιναρίων για όλους.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με την προστασία και την Ενσυνείδητη περιβαλλοντική συμπεριφορά.
Θεωρούμε χρήσιμο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των παθογενειών και συμπτωμάτων να ανασυντάξουμε τη σκέψη μας, να επανακαθορίσουμε τους ρόλους και τους στόχους μας. Σκοπός η δημιουργία μιας κοινωνικής και περιβαλλοντικής κουλτούρας. Οι καιροί δεν επιτρέπουν εφησυχασμό ούτε υπεκφυγές.
Η αστυνόμευση είναι κάτι που μας αφορά όλους.