Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Χρήστος Κωστακόπουλος - τέτοιου είδους εκδηλώσεις να είναι συχνές και όλο και πιο παραγωγικές για το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή μας

Εκπροσωπώντας την Ένωση Ξενοδόχων Αιτωλ/νίας, έναν φορέα που από τη φύση του σχετίζεται άμεσα με κάθε προσπάθεια που αναφέρεται στην τουριστική ανάπτυξη του Νομού, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά του κλάδου μας για το γεγονός που συμβαίνει εδώ.
Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο απηχεί την πρόθεση της τοπικής κοινωνίας να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί στη δύσκολη  πορεία που απαιτείται για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής. Μιας περιοχής, η οποία διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στον  πρωτογενή τομέα, στον πολιτισμό, στην τουριστική ανάπτυξη.
Η λίμνη Τριχωνίδα είναι ένας σπάνιος φυσικός πόρος και γι’ αυτό αποτελεί κατά κοινή ομολογία το «διαμάντι» της περιοχής μας. Ένα «διαμάντι» που καθιστά την περιοχή αυτή ξεχωριστή και που έχει πολύ περισσότερα να δώσει από τα πολλά που ήδη προσφέρει στην περιοχή αναφοράς της, εφόσον αξιοποιηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες ανάπτυξης που αυτή μπορεί να προσφέρει.
Από την άποψη αυτή, λοιπόν, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, όλους τους συμμετέχοντες φορείς, τους ομιλητές και καθέναν που συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην υλοποίησή της και να ευχηθούμε αυτή να συντελέσει τα μέγιστα στους σκοπούς για τους οποίους διοργανώθηκε.
Επιπλέον, να ευχηθούμε η πρωτοβουλία αυτή να λειτουργήσει ως έναυσμα για συνέχιση αντίστοιχων πρωτοβουλιών και άλλων παρεμφερών δράσεων που στοχεύουν στον ίδιο στόχο, καθώς η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν είναι κάτι εύκολο ούτε μπορεί να επιτευχθεί μονομιάς, αλλά απαιτεί χρόνο, μεθοδικότητα, πόρους, πολιτική βούληση και κυρίως πίστη στο στόχο και πολύ μεγάλη προσπάθεια και συμμετοχή από όλους τους παραγωγικούς φορείς και από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
Η μεγέθυνση της έλξης επισκεπτών στη λίμνη και στις γύρω περιοχές δεν μπορεί παρά να αποτελεί βασική προτεραιότητα, που συμπεριλαμβάνεται στις εργασίες του Forum, μιας και τα χαρακτηριστικά της λίμνης και της περιοχής συνάδουν απόλυτα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Ένωση Ξενοδόχων, εκ του ρόλου της αναφορικά με το αντικείμενο δράσης της και τη γνώση του αντικειμένου από τα μέλη της, δηλώνει την πρόθεσή της, πέρα από το ρόλο της ως συνδικαλιστικού φορέα, να λειτουργήσει ως συμμέτοχος φορέας στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης τόσο της λίμνης Τριχωνίδας και της ευρύτερης περιοχής όσο και κάθε περιοχής του Νομού.
Ο κλάδος των επιχειρήσεων διαμονής, εστίασης και αναψυχής συντελεί τα μέγιστα ως προωθητική δύναμη για την τουριστική ανάπτυξη κάθε περιοχής που αντλεί μεγάλο μέρος των εισοδημάτων της από τον τουρισμό και από αυτή την άποψη ο ρόλος των επιχειρηματιών αυτής της κατηγορίας και για την συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί παρά να είναι πρωταγωνιστικός.
Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες μονάδες αυτών των κατηγοριών στην περιοχή της Τριχωνίδας αποτελεί σημαντικό παράγοντα έλξης επισκεπτών και αποτυπώνεται ως ελπιδοφόρα προοπτική για το μέλλον της περιοχής στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.
Πρέπει, όμως, να υπάρξει ένα πλέγμα έργων και δράσεων κατάλληλα σχεδιασμένων και συνδυασμένων με το στόχο της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, ώστε να υπάρξει η περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του είδους των επιχειρήσεων, που μπορεί να συμβάλουν τα μέγιστα στη δημιουργία νέων πόρων άντλησης εισοδημάτων που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται αφενός η δημιουργία των απαραίτητων τεχνικών υποδομών στους τομείς της προσπελασιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, των αστικών υποδομών και των υποδομών τουριστικής αξιοποίησης και αφετέρου η ανάπτυξη εξωστρεφών δράσεων στηριγμένων στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, που θα συμβάλουν τα μέγιστα στην αναγνωρισιμότητα της περιοχής, στην αύξηση των επισκεπτών και στη μεγιστοποίηση του τουριστικού ρεύματος προς αυτή.
Οι πάμπολλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή αυτή – όπως ο οικοτουρισμός, ο πολιτιστικός,  προσκυνηματικός, ο θρησκευτικός, ο αρχαιολογικός και ο ιαματικός τουρισμός – πρέπει να λειτουργήσουν ως  πρόκληση ανάπτυξης και πρέπει να μελετηθεί από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας αλλά και από την τοπική Αυτοδιοίκηση κάθε πτυχή που μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να  καταδειχθεί η λίμνη Τριχωνίδα ως τουριστικός προορισμός εγνωσμένης αξίας.
Αυτό, εξάλλου, επιβάλλεται στο πλαίσιο της αναγκαιότητας ανάπτυξης του τουρισμού των δώδεκα μηνών κατ’ έτος, που έχει ανάγκη η οικονομία της χώρας. Η περιοχή της Τριχωνίδας έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει και να προσδοκά στην  τουριστική ανέλιξή της, που θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας της.
Αντίστοιχες δυνατότητες διαθέτει η Αιτωλοακαρνανία σε όλα τα μήκη και πλάτη της. Περιοχές που γειτνιάζουν με το υγρό στοιχείο – λίμνες, ποτάμια, λιμνοθάλασσες – παράκτιες και ορεινές περιοχές συνιστούν ένα παζλ που παρέχει  δυνατότητες κάλυψης ποικίλων ενδιαφερόντων των επισκεπτών.
Παρότι δεν αποτελεί αντικείμενο ενός χαιρετισμού η πρόταση συγκεκριμένων σχετικών έργων και δράσεων, που πιστεύω πως θα αναπτυχθούν διεξοδικά κατά την εξέλιξη των εργασιών του Forum, επιτρέψτε μου να αναφέρω ενδεικτικά ότι δεν είναι δυνατό, για παράδειγμα να μιλάμε για επενδύσεις τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή αυτή και γενικότερα στον Νομό, όταν δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, όταν καθημερινά καταστρέφεται ο οικιστικός ιστός και δεν υπάρχουν ειδικοί όροι δόμησης που θα είναι συμβατοί με την παράδοση και τις προοπτικές κάθε επιμέρους περιοχής, ώστε να καταστήσουν ελκυστικές τις περιοχές που έχουν δυνατότητες προσέλκυσης επισκεπτών, όταν υπάρχουν ορεινές  περιοχές, οι οποίες διαθέτουν σημαντικότατες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης, που επικοινωνούν ακόμη με χωματόδρομους, ή όταν σημαντικά στοιχεία που συνιστούν ό,τι καλύτερο διαθέτει η περιοχή σε φυσικό κάλλος (φαράγγια, καταρράκτες, βουνοκορφές, δάση και άλλα παρόμοια) είναι τελείως απροσπέλαστα και πολλές φορές άγνωστα και σε μας τους ίδιους.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της κυρίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι κρατικοί φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τα αντίστοιχα αντικείμενα ο καθένας, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, μέσα από τους συλλογικούς φορείς, λειτουργώντας σε συνάφεια, ώστε να υπάρξουν απτά και συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτόν τον τόσο νευραλγικό τομέα της οικονομικής προοπτικής της περιοχής μας.
Η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των επιμέρους περιοχών στη βάση των επιμέρους δυνατοτήτων καθεμιάς, ώστε να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων στην περιοχή και παραμονής των επισκεπτών για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συνιστά αναγκαιότητα, στην οποία οφείλουν να συμβάλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
Μια αναγκαιότητα που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια, στην οποία οφείλουμε όλοι, φορείς και πολίτες, να είμαστε συμμέτοχοι.
Το γεγονός ότι ένα πλήθος φορέων της περιοχής και επιχειρηματιών συμμετέχουν σ’ αυτή εδώ τη διοργάνωση, συνιστά ένα σημαντικό και ελπιδοφόρο στοιχείο για το μέλλον της περιοχής, που πρέπει, όμως, να τύχει της συμπαράστασης όλων των εμπλεκομένων αρμοδίων φορέων και του συνόλου της κοινωνίας, και από αυτή την άποψη εμείς οι επιχειρηματίες του κλάδου δηλώνουμε, μ’ αυτή εδώ την ευκαιρία, την πρόθεσή μας να συμβάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο σ’ αυτή την προσπάθεια.
Γνωρίζουμε πως ο δρόμος για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας είναι μακρύς και δύσκολος. Αυτό, όμως, δεν μας απογοητεύει. Αντίθετα, χαλυβδώνει τη θέλησή μας για ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχουμε το στόχο. Γι’ αυτό, οφείλουμε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου να καθιερώσουμε την περιοχή μας  ως έναν βασικό τουριστικό προορισμό πανελλαδικά.
Κλείνοντας, να συγχαρώ και πάλι τους διοργανωτές και συμμετέχοντες, φορείς, επιχειρηματίες και πρόσωπα, και να ευχηθώ τέτοιου είδους εκδηλώσεις να είναι συχνές και όλο και πιο παραγωγικές για το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή μας και στο σύνολο της Αιτωλ/νίας.
Σας ευχαριστώ