Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

ΟΠΕΚΕΠΕ - Πιστώθηκαν 19 εκατ. ευρώ του πριμ στα αιγοπρόβατα

Στις 26 και 27/05/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:1.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014» με: Ποσό: 1.156.454,53 € Και πλήθος: 1.026 2.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2014» με: Ποσό: 17.964.200,10 € Και πλήθος: 33.750 3.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2014» με: Ποσό: 30.397,69 € Και πλήθος: 49 4.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2014 - μετακινούμενοι» με: Ποσό: 987.638,34 € Και πλήθος: 1.144 5.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Χίου 2014 με: Ποσό: 17.803,59 € Και πλήθος: 45 6.ΠΛΗΡΩΜΗ για την Ενίσχυση εσπεριδοειδών Σάμου 2014 με: Ποσό: 923,25 € Και πλήθος: 4 7.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση εσπεριδοειδών Δωδεκανήσων 2014 με: Ποσό: 995,44 € Και πλήθος: 3 8.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενίσχυση για την καλλιέργεια φασολιών με: Ποσό: 6.189,66 € Και πλήθος: 6 9.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" με: Ποσό: 39.123,34 € Και πλήθος: 88 10.ΠΛΗΡΩΜΗ για το καθεστώς «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ» με: Ποσό: 35.325,83 € Και πλήθος: 1.