Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

LIVE Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣΣυμμετέχει στο Α΄ FORUM για την Ανάπτυξη της Λίμνης Τριχωνίδας