Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Χαράτσι 350 ευρώ σε 1.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα ειδοποιητήρια από την εφορία καταφθάνουν ηλεκτρονικά και όσοι άφησαν ανοιχτούν λογαριασμούς από το χαράτσι των ακινήτων καλούνται να πληρώσουν μέσα σε ένα μήνα

Η μόνη εναλλακτική που δίδεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πλήρωσαν καθόλου ή μέρος του χαρατσιού του 2013 είναι να εντάξουν το χρέος αυτό στις 100 δόσεις και να το πληρώσουν σταδιακά.

Το οικονομικό υπολογίζει ότι ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων χρωστούν κατά μέσω όρο περίπου 350 ευρώ έκαστος και έτσι αναμένει έσοδα 350 εκατομμυρίων ευρώ.