Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, μετά την έκτακτη συνεδρίασή του παρουσία της Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου και άλλων φορέων σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του και την αναβάθμισή του, και λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις όλων των δημοτικών παρατάξεων και των φορέων, προχώρησε στη σύνταξη κειμένου 9 προτάσεων όσον αφορά τις διεκδικήσεις του Δήμου Αρταίων για την αναβάθμιση του ΤΕΙ Ηπείρου.


  1. Αύξηση των πόρων χρηματοδότησης έτσι ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ελάχιστες βασικές ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των άλλων υποδομών, όπως εργαστήρια, θερμοκήπια, κλπ, ώστε να στηριχτεί και να ενισχυθεί  η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές μας.
  2. Αύξηση των πόρων για παροχή ποιοτικής φοιτητικής μέριμνας, όπως επέκταση της σίτισης σε όλους τους φοιτητές, δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση των φοιτητών από και προς το ΤΕΙ, εξεύρεση λύσεων για στέγαση περισσότερων φοιτητών, αφού πολλές οικογένειες βιώνοντας την έντονη οικονομική κρίση, δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα σπουδών των παιδιών τους.
  3. Εξεύρεση πόρων για την αποπεράτωση των ημιτελών κτιρίων και την ανέγερση νέας φοιτητικής εστίας.
  4. Ενίσχυση του πάγιου αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών στόχων αλλά και για την καλύτερη αλληλεπίδραση του ΤΕΙ  Ηπείρου με την τοπική κοινωνία.
  5. Ενίσχυση της αυτοτέλειας και της αυτοδύναμης λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου και την επιστημονική και διοικητική αναβάθμισή του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, σε επίπεδο ΑΕΙ, με έδρα την Άρτα.
  6. Διασύνδεση με τους παραγωγικούς φορείς με κύρια στόχευση την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων, αναδεικνύοντας το ρόλο του ΤΕΙ ως ένα σύγχρονο κέντρο επιστημονικής γνώσης, τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας.
  7. Κατοχύρωση ενός προγράμματος σπουδών υψηλού επιπέδου, με αξιοποίηση και σεβασμό όλων όσων συνέβαλαν μέχρι σήμερα σ' αυτό και την πρόσληψη ειδικού διδακτικού προσωπικού με πλήρη επιστημονική και καλλιτεχνική επάρκεια, που θα διασφαλίζεται μέσα από συμβάσεις με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και πλήρη αντιμισθία.
  8. Άμεση διασύνδεση του ΤΛΠΜ με την συνολική πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου Αρταίων, μέσα από τη θεσμοθέτηση εκδηλώσεων, φεστιβάλ κλπ και ένταξή του στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, καθώς και στην αναπτυξιακή διαδικασία της Άρτας. Στήριξη και χρηματοδότηση εκ μέρους του Δήμου δράσεων και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την παρουσίαση, έρευνα και συνέχιση της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, τόσο από το ΤΛΠΜ, όσο και από το Μουσικό Σχολείο Άρτας. Ενίσχυση της συνεργασίας με το Δήμο Αρταίων  και τους τοπικούς φορείς σε δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, όπως εκδηλώσεις, συναυλίες, συνέδρια, ημερίδες, φιλοξενία προσκεκλημένων καθηγητών και φοιτητών Erasmus.
  9. Συνάντηση του Δημάρχου Αρταίων, των βουλευτών του Νομού και του Αντιπεριφερειάρχη με τον Υπουργό Παιδείας για την επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία και την αναβάθμιση του ΤΕΙ Ηπείρου.