Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ