Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015

Χριστογιάννης Γεώργιος - Υποψήφιος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.


Γεννήθηκε στη Νέα Αβώρανη Αγρινίου. Είναι πτυχιούχος Ιατρικής με την ειδικότητα του Ειδικού Παθολόγου. Έχει δύο τέκνα, τον Ιωάννη, Διπλωματούχο Ε.Μ.Π. και την Βασιλική, Πτυχιούχο Ιατρικής. Υπηρέτησε στο Αγροτικό Ιατρείο Εμπεσού Βάλτου και στο Αγροτικό Ιατρείο Παναιτωλίου Τριχωνίδος. Ειδικεύτηκε στο Ν.Ν.Θ.Α. στο Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και στην Β’ Παθολογική Κλινική του 1ου Θεραπευτηρίου Πεντέλης ως Επιμελητής και παράλληλα ασκούσε καθήκοντα Διοικητικού Διευθυντή του Νοσοκομείου. Υπήρξε Διευθυντής Ε.Σ.Υ. στο Κ.Υ. Αιτωλικού. Από το Νοέμβριο του 1988 έως και το 2003 ασκούσε χρέη Νομίατρου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Από την ίδια ημερομηνία ήταν Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. Αιτωλοακαρνανίας. Υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, εκπρόσωπος του Νοσοκομείου Μεσολογγίου στο Σ.Κ.Ε.Ι.Ο.Π.Ν.Ι. για τις κρίσεις των ιατρών, Πρόεδρος της Α.Υ.Ε., ΔΕΗ Αγρινίου, Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Μεσολογγίου. Το 1994 εκλέχτηκε Πρόεδρος της Κοινότητας Νέας Αβώρανης. Το 1998 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Θεστιέων. Το 2006 εκλέχτηκε Νομαρχιακός Σύμβουλος και υπήρξε Αντινομάρχης τη διετία 2007 - 2008. Το 2010 εκλέχτηκε Περιφερειακός Σύμβουλος Περ. Δυτικής Ελλάδος. Εκπρόσωπος Περ. Δυτικής Ελλάδος στην ΕΝ.Π.Ε. Αναπλ. μέλος Ολομέλειας Economic and Social Council of Greece. Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Αλληλεγγύης, Υγείας, Πρόνοιας και ΑμεΑ.

Τηλ: 26410 45670 - 6977 677332 - η σελίδα μας στο  facebook