Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Συνάντηση Γ. Παπανδρέου – Ευ. Βενιζέλου

Στη σημερινή συνάντηση με τον Ευ. Βενιζέλο συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.
Ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως είναι ήδη γνωστό, έχει καταθέσει τις απόψεις του και τις θέσεις του και για την πορεία της χώρας και για την πορεία του κινήματος, που παραμένουν σε ισχύ και είναι
αναγκαίες.
Προτάσεις, που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της προϊούσας διάλυσης που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ και παράλληλα, της αναγέννησης και ανασυγκρότησής του.
Επ´ αυτών δεν υπήρξε ουσιαστική απάντηση.