Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

"Βυθιζόμαστε. Είναι όλα ψέματα, δεν μπορεί να μας σώσει κανένας"