Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

ΤΕΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ (1€) (Για το έτος 2015)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (κ.α.π.α.), ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Τα τέλη κυκλοφορίας δεν είναι πλέον ανταποδοτικά, ούτε αποτελούν φόρο που τηρεί τις προδιαγραφές του Συντάγματος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, το εισόδημα, την αξία του αυτοκινήτου και τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησής μας στη χώρα, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ, κατοχυρώνεται από το άρθρο 5 παρ. 4 του Συντάγματος και περιορίζεται σε βαθμό μη ανεκτό, εκ της επιβολής υπέρογκων τελών κυκλοφορίας, διοδίων τελών, φόρων καυσίμων και τεκμαρτών φόρων επί εικονικών εισοδημάτων, όπως ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης.  

Το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησής μας στη χώρα, δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα, που εξυπηρετεί τον παραγωγικό ιστό της χώρας, την οικονομική της ανάπτυξη, την καταπολέμηση της ανεργίας και ένα πλήθος παράλληλων συνταγματικών μας δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στη συμμετοχή μας στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.  

Το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, έχει στερηθεί από 1.000.000 περίπου πολίτες που παρέδωσαν την άδεια κυκλοφορίας λόγω αδυναμίας πληρωμής των τελών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να αναζητήσουν εργασία, να μετακινηθούν προς αυτήν, να ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες, να συμπαρασταθούν στους γηραιούς γονείς που βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στην επαρχία.  

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίσαμε για τρίτη συνεχή χρονιά να δηλώσουμε προς τις αρχές την εναντίωσή μας στην επιβολή τελών κυκλοφορίας, στο δυσανάλογο προς τις Ευρωπαϊκές χώρες ύψος τους και στον τρόπο υπολογισμού τους που θέτει σοβαρή διάκριση μεταξύ των εύπορων πολιτών που μπορούν να αγοράσουν ένα νέο αυτοκίνητο απαλλασσόμενοι από τα τέλη κυκλοφορίας, και των οικονομικά ασθενών πολιτών, που επιβαρύνονται με υψηλά τέλη, λόγω της αδυναμίας τους να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο.  

Για τους λόγους αυτούς, και όσους αναφέρουμε στην ΑΝΑΦΟΡΑ που θα καταθέσουμε ομαδικά προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας, αποφασίσαμε να δράσουμε δυναμικά, καταγγέλλοντας την κρατική εξουσία για «Παραβίαση του Συντάγματος και Προσβολή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος», ζητώντας από τους εισαγγελείς να επιμεληθούν και να επιβάλλουν κατά το λόγο της θεσμικής τους αρμοδιότητας, τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα λειτουργία των κρατικών οργάνων. Επίσης ζητούμε, να διενεργήσουν προανακριτική εξέταση των υπευθύνων Υπουργών, προκειμένου να ενημερωθούν για τις αιτιάσεις μας και να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και του λαού.

Η ομαδική κατάθεση των αναφορών ενώπιον των εισαγγελικών αρχών όλης της χώρας, διοργανώνεται από τη μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Κίνηση Ακομμάτιστων Πολιτών Αγρινίου (κ.α.π.α.)» Δ/νση: Αλεξοπούλου 6-8 Αγρίνιο, τ.κ. 30100, ΑΦΜ: 997701720 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, τηλ. 6977959479 – 6974838165