Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Σητείας ο Παλαιοδήμος Ηλίας

Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 12-10-2014 του Ιατρικού Συλλόγου Σητείας από την Περιφέρεια Κρήτης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12-11-2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κατσαράκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Σπυριδάκης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Φουτάκης Στέφανος
Ταμίας: Καλαποδάκης Γεώργιος
Μέλη: Βοβατζάκης Βασίλειος, Καταξάκη Βασιλεία-Αθηνά, Παλαιοδήμος Ηλίας