Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014

Την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 η Καταβολή Συντάξεων του ΟΓΑ

Η σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2014 θα καταβληθεί σε 692.260 συνταξιούχους του Ο.Γ.Α. με πίστωση στους Τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή λογαριασμούς ΕΛ.ΤΑ., που έχουν επιλέξει για την πληρωμή των συντάξεων, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρ ίου 2014 .
Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται στο ποσό των 311.353.814,99 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ