Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Επίσκεψη του Δημάρχου στον Περιφερειάρχη Ηπείρου και στη Γενική Γραμματέα Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας

«Προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο – Συζήτηση για το χρόνιο πρόβλημα της οροθέτησης του Αράχθου»

Επίσκεψη, στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Τσιρογιάννης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρταίων κ. Σερβετά  και τον Διευθυντή Προγραμματισμού Οργάνωσης και ΤΠΕ, κ.  Τζαχρήστα.
Στην Περιφέρεια, αρχικά ο Δήμαρχος είχε συζήτηση, με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη, σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους και τις κατευθυντήριες γραμμές της νέας προγραμματικής περιόδου. Αμέσως μετά συναντήθηκε με την Αντιπεριφερειάρχη κα Καλογιάννη και συζήτησαν για τις κατηγορίες των έργων στα οποία θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα από πλευράς του Δήμου στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Στα θετικά των συναντήσεων θα πρέπει να καταγραφεί το γεγονός ότι, ειδικά για τα έργα των δικτύων αποχέτευσης, για τα οποία υπάρχουν ώριμες μελέτες από την Περιφέρεια για τους περισσότερους οικισμούς του Δήμου Αρταίων,  υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός για την υλοποίησή τους.


Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη  Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας κα Ευταξά και υπηρεσιακά στελέχη κατά την  οποία, πέραν των καθαρά υπηρεσιακών θεμάτων, που αφορούσαν κυρίως το πρόγραμμα «Θησέας», συζητήθηκε και το φλέγον ζήτημα της οριοθέτησης του Αράχθου, που θα δώσει λύση τόσο στην αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της πεδινής ζώνης του Νομού όσο και στο χρόνιο πρόβλημα της αδυναμίας οικιστικής ανάπτυξης περιοχών όπως η Ελεούσα. Η κα Γενική Γραμματέας ήταν γνώστης του προβλήματος και δήλωσε ότι θα συνδράμει για την εξεύρεση οριστικής λύσης.