Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Όλγα Κεφαλογιάννη - Παρουσίαση του νέου προγράμματος προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού

Παρουσίαση του νέου προγράμματος προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού, με στρατηγική τριετίας — Το νέο σχέδιο είναι προσαρμοσμένο στις συνήθειες των τουριστών, τα κριτήρια επιλογής προορισμού, τον τρόπο πληροφόρησης των επισκεπτών, τα κανάλια αγοράς των υπηρεσιών. Αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το διαδίκτυο και τα εργαλεία της ψηφιακής και κινητής τεχνολογίας, ενώ η επικοινωνία μας εξελίσσεται σε Ευρώπη, ΗΠΑ και στις νέες αγορές που στοχεύουμε. Όλοι μαζί (ΣΕΤΕ-ΞΕΕ- εργαζόμενοι) καταφέραμε την αναγέννηση του ελληνικού τουρισμού