Κυριακή 27 Απριλίου 2014

Δημήτρης Τραπεζανλής - Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Βέροιας