Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Σταματία (Ματίνα) Παππά, υποψήφια Δημοτικής Σύμβουλος στο Δήμο Ιωαννίνων, με το ψηφοδέλτιο ''Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία'' του Νίκου Γκόντα.